Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie cele szczepionek przeciw malarii

Pomimo intensywnych badań w krajach tropikalnych malaria pozostaje poważnym problemem zdrowotnym. Celowanie w początkowe stadia infekcji może pomóc w opracowaniu skutecznej szczepionki przeciw malarii.
Nowatorskie cele szczepionek przeciw malarii
Wywołujące malarię pasożyty Plasmodium zakażają i rozmnażają się w krwinkach czerwonych, co prowadzi do wystąpienia klinicznych objawów malarii. Ten etap poprzedza klinicznie bezobjawowa replikacja pasożytów w wątrobie, która stanowi idealny cel przeciwmalarycznych metod profilaktycznych takich jak szczepionki. Pomimo wysiłków, opracowanie skutecznej szczepionki okazuje się niełatwe z uwagi na trudności w identyfikacji docelowych antygenów spośród tysięcy różnych białek kodowanych przez pasożyty.

Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie STACOMAL (Regulation of stage conversion in the malaria parasite: molecular insights for novel vaccine strategies) przeanalizowali mechanizmy molekularne umożliwiające konwersję faz pasożyta oraz zidentyfikowali potencjalne cele terapeutyczne lub szczepionkowe. W tym celu naukowcy wykorzystali metody genetyczne, aby zbadać czynniki kandydackie w fazie wątrobowej oraz w jaki sposób pasożyt remodeluje swój repertuar antygeniczny w fazie wątrobowej. Wcześniejsze badania doprowadziły do zidentyfikowania białka SLARP (Sporozoite and Liver Stage Asparagine-Rich Protein) jako głównego regulatora przebiegu fazy wątrobowej zakażenia Plasmodium.

Naukowcy zaobserwowali, że chociaż pasożyty bez SLARP wykazywały całkowite zahamowanie rozwoju w zainfekowanych hepatocytach, zapewniały jedynie ograniczoną ochronę u uodpornionych zwierząt. Oznacza to, że niektóre z genów kontrolowanych przez SLARP mogą być zaangażowane w odporność ochronną.

Z mechanistycznego punktu widzenia, działanie regulacyjne SLARP odbywa się za pomocą innych elementów cis-acting oraz poprzez represję translacyjną. Oznacza to, że geny kontrolowane przez SLARP były kodowane, ale translacja powstałego mRNA nie zachodziła dopóki pasożyt nie zainfekował wątroby.

Podsumowując, obserwacje te umożliwiły lepsze zrozumienie na poziomie molekularnym procesu różnicowania się pasożyta w wątrobie. Ucięcie procesu remodelowania profilu antygenicznego pasożyta podczas konwersji fazy jest warunkiem wstępnym do racjonalnego opracowania nowatorskich metod terapeutycznych. W rezultacie wygenerowanie linii pasożytów z określonymi wadami w konwersji faz może pomóc zidentyfikować ochronne antygeny będące kandydatami w przyszłości. Pomoże nam to również zrozumieć zjawisko uśpienia pasożyta w wątrobie, cechę charakterystyczną ludzkiego pasożyta.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Szczepionka, malaria, Plasmodium, krwinki czerwone, wątroba, SLARP, odporność ochronna, represja translacyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę