Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Plan wprowadzenia skutecznych szczepień w Europie

Inicjatywa UE opracowała kompleksowy plan badań i rozwoju w zakresie szczepień w Europie.
Plan wprowadzenia skutecznych szczepień w Europie
Potrzeby zdrowotne ulegają ciągłym zmianom, co oznacza konieczność natychmiastowego zastosowania wyników badań w praktyce klinicznej. Jednakże proces ten jest często hamowany w wyniku rozproszonych wysiłków lub długich opóźnień w łańcuchu badań i rozwoju. Dodatkowo sukces większości innowacji, jak na przykład prac nowymi szczepionkami, wymaga multidyscyplinarnego podejścia i połączenia sił.

Finansowany przez UE projekt IPROVE (Innovation partnership for a roadmap on vaccines in Europe) miał na celu określenie i ustalenie priorytetowej kolejności innowacji w dziedzinie szczepień w Europie. W skład konsorcjum weszły cztery renomowane organizacje zajmujące się szczepionkami, które postawiły sobie za cel zidentyfikowanie innowacji i technologii, które mogłyby odpowiedzieć na potrzebę opracowania szczepionek przeciw chorobom zakaźnych i niezakaźnym.

We wstępnej fazie partnerzy konsultowali się z ekspertami z publicznych organów ochrony zdrowia i rejestracyjnych, przemysłu, środowiska akademickiego i organizacji badawczych, a także z organami finansującymi i odpowiedzialnymi za tworzenie polityki. Wraz z analizą całego łańcucha innowacji szczepionek, konsorcjum zidentyfikowało potrzeby odkryć i rozwoju, w tym interwencje niezbędne dla poprawy stanu wiedzy i świadomości społecznej.

W planie podkreślono konieczność kontynuowania podstawowych badań w zakresie szczepionek i ustalenia priorytetów dla opracowania bardziej racjonalnego podejścia do wyboru antygenów i projektu szczepionek. Dodatkowo stało się oczywiste, że plan badań klinicznych powinien być oparty na dowodach oraz korzystać z zaawansowanych narzędzi i infrastruktury do gromadzenia, analizy i translacji danych. W tym celu finansowanie i współpraca powinny odbywać się pomiędzy wszystkimi sektorami, aby wspierać sieci zajmujące się pracami badawczo-rozwojowymi szczepionek.

Ponadto w planie zaproponowano podejście ogólnoeuropejskie mające na celu rozwiązanie problemu braku zaufania do szczepionek zarówno wśród ogółu społeczeństwa jak i pracowników opieki zdrowotnej. Proces konsultacji był oparty na istniejących inicjatywach badawczych. Dla opracowania długoterminowej wizji i zaangażowania potrzebna jest jednak ogólnoeuropejska współpraca w obszarze polityki, strategii i podatków.

Wprowadzenie w życie sugestii zaproponowanych w planie powinno zaowocować lepszą współpracą w dziedzinie badań i rozwoju szczepionek w Europie. Poprawiając wydajność i skuteczność finansowania i inwestycji w badania, partnerzy mają nadzieję opracować innowacyjne szczepionki i przyczynić się do poprawy dobrobytu obywateli Europy.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Plan, szczepienie, badania i rozwój, innowacja, konsultacje
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę