Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FUTURE-CITIES — Wynik w skrócie

Project ID: 316296
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Portugalia
Dziedzina: Przemysł

Nowe wizje i doświadczenia wspomagające rozwój miast przyszłości

W ramach jednego z projektów UE zajęto się wspomaganiem utworzonego w Portugalii interdyscyplinarnego centrum kompetencji na rzecz przyszłości miast w promowaniu zrównoważonego rozwoju miast. Najważniejszym wynikiem prac było utworzenie Porto Living Lab — sieci czujników bezprzewodowych i komunikacji umożliwiającej zbieranie danych, analizowanie życia miejskiego i eksperymentowanie z wizjami inteligentnych miast.
Nowe wizje i doświadczenia wspomagające rozwój miast przyszłości
Uniwersytet w Porto w Portugalii mieści Centrum kompetencji na rzecz miast przyszłości. Celem działalności Centrum jest promowanie rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego, bezpieczeństwa i jakości życia w miastach poprzez wykorzystanie dostępnej na Uniwersytecie wiedzy fachowej na temat miast zrównoważonych ekologicznie.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu FUTURE-CITIES (Expand the Centre of Competence in Future Cities of the University of Porto to strengthen inter-disciplinary research and knowledge transfer to the industry in the Norte Region of Portugal). Głównym osiągnięciem projektu było stworzenie instalacji Porto Living Lab. Instalacja składa się z czujników, sprzętu komunikacyjnego i innych zaawansowanych technologii do bezprzewodowego gromadzenia heterogenicznych danych oraz ekstrakcji i przetwarzania informacji, a cały system wdrożono w Porto w skali całego miasta.

W systemie Porto Living Lab realizowano trzy główne obszary badań. Dwa pierwsze to zestawianie sieci pojazdów w architekturze ad hoc i tworzenie hybrydowych sieci czujników środowiskowych, meteorologicznych i akustycznych. Trzeci obszar dotyczył narzędzia wykorzystującego rozwiązanie typu crowdsensing w postaci aplikacji na smartfony, które umożliwia gromadzenie danych przesyłanych przez użytkowników w systemie centralnym i wyodrębnianie z nich informacji dotyczących życia miejskiego. Rozbudowana w ramach projektu sieć Living Lab ma obecnie 800 węzłów komunikacyjnych i czujników.

Badacze złożyli kilka propozycji dalszych projektów badawczych na poziomie krajowym i europejskim. Rozwijano synergiczną współpracę z pokrewnymi projektami UE oraz nawiązano współpracę akademicką z dwiema uczelniami amerykańskimi i trzema europejskimi.

W ramach projektu FUTURE-CITIES powołano też do życia program wymiany X-FARE (Expanded Faculty and Researcher Exchange) obejmujący Uniwersytet w Porto i jego partnerów europejskich. Umożliwiło to partnerom konsorcjum zorganizowanie kilku wymian personelu i studentów.

Uczestnicy projektu zainicjowali cykl dorocznych konferencji poświęconych miastom przyszłości i zorganizowali pierwsze trzy takie wydarzenia, a dodatkowo również osiem warsztatów tematycznych. Badacze wzięli też udział w wielu innych spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty.

Wprowadzone w ramach projektu udoskonalenia Centrum kompetencji na rzecz miast przyszłości pozwoliły wspomóc badania stosowane i doświadczalne, zwiększyć transfer technologii do nowych przedsiębiorstw w Porto oraz poprawić jakość życia mieszkańców. Wszystko to przyczyniło się również do zwiększania potencjału ludzkiego, tworzenia bardziej zrównoważonych rozwiązań w warunkach akademickich i przemysłowych oraz zwiększania widoczności Uniwersytetu w Porto i samego miasta na arenie międzynarodowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Miasta przyszłości, Porto Living Lab, Centrum kompetencji na rzecz miast przyszłości, jakość życia, crowdsensing
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę