Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Elektroniczne rejestry pacjentów dostępne za granicą dzięki nowej innowacyjnej technologii

Dzięki zamówieniom przedkomercyjnym zespół finansowanego ze środków UE projektu opracował nową technologię, która umożliwi pacjentom dostęp do danych dotyczących zdrowia podczas pobytu w innym kraju UE.
Elektroniczne rejestry pacjentów dostępne za granicą dzięki nowej innowacyjnej technologii
W dzisiejszych czasach podróżowanie za granicę w celach biznesowych lub wypoczynkowych staje się coraz bardziej powszechne. Wraz ze wzrostem liczby osób podróżujących do innych krajów zwiększa się zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej za granicą.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu pracuje nad stworzeniem nowej technologii, która umożliwi dostawcom usług opieki zdrowotnej i pacjentom dostęp do danych dotyczących zdrowia podczas pobytu w innym kraju UE.

Zespół projektu DECIPHER opracowuje aplikację mobilną, która wyświetla historię medyczną pacjenta i może być używana jako narzędzie do kontrolowania stanu zdrowia pacjenta w czasie jego pobytu za granicą.

"Aplikacja medyczna DECIPHER może pomóc pacjentom w różnych sytuacjach — od nagłych przypadków medycznych po leczenie chorób przewlekłych", mówi Rossana Alessandrello z Katalońskiej Agencji ds. Jakości i Oceny Usług Opieki Zdrowotnej, koordynator projektu DECIPHER.

Jeżeli pacjent zapadnie na poważną chorobę w czasie pobytu za granicą, opracowana w ramach projektu aplikacja mobilna zapewni pracownikom służby zdrowia dostęp do historii medycznej pacjenta. "Dane te mogą nawet uratować życie pacjenta w nagłych przypadkach, takich jak udar mózgu lub zawał serca", dodaje Alessandrello.

Dostęp do danych dotyczących zdrowia podczas pobytu w innym kraju UE jest szczególnie istotny dla osób przewlekle chorych, które wymagają stałej opieki medycznej, np. dla cukrzyków — aplikacja może bowiem wyświetlać dane na temat przyjmowanych leków i przebytych szczepień.

Aplikacja opracowywana przez zespół projektu będzie bezpiecznie identyfikować użytkownika, archiwizować i pobierać dane zgromadzone przez świadczeniodawcę w miejscu zamieszkania pacjenta lub gdy przebywa on za granicą. Umożliwi także wymianę danych różnym świadczeniodawcom. Aplikacja będzie również tłumaczyć dokumentację medyczną pacjenta w przypadku konieczności współpracy z zagranicznym świadczeniodawcą.

Aby zrealizować założony cel, zespół projektu DECIPHER wykorzystuje innowacyjne metody oparte na zamówieniach przedkomercyjnych. "Kilka publicznych organizacji zamawiających współpracuje ze sobą w zakresie zamawiania usług badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają one dostęp do nowych produktów i usług", wyjaśnia Alessandrello. "Dzięki temu, że dostawcy dzielą pomiędzy sobą ryzyko i korzyści, można zapewnić optymalne warunki do komercjalizacji i wdrożenia na szeroką skalę wyników prac badawczo-rozwojowych", dodaje.

Obecnie elektroniczne usługi opieki zdrowotnej nie są powszechnie stosowane w UE. Prowadzonych jest kilka regionalnych inicjatyw związanych z publicznymi rejestrami danych dotyczących zdrowia — w tym w Katalonii w Hiszpanii, w Toskanii we Włoszech oraz w Manchesterze w Zjednoczonym Królestwie. Mobilne rejestry danych dotyczących zdrowia nie cieszą się jednak dużą popularnością wśród pacjentów.

"Optymalnie technologie opracowane przez zespół projektu DECIPHER będą mogły zostać wykorzystane w obecnie prowadzonych i przyszłych inicjatywach związanych z elektronicznymi rejestrami pacjentów przy wykorzystaniu ogólnounijnych i uznawanych w UE standardów interoperacyjności", wyjaśnia Alessandrello.

Projekt został zakończony w maju 2016 r., a opracowana przez jego zespół technologia jest obecnie testowana przez pacjentów z cukrzycą typu 2. Zespół ma nadzieję, że nowe rozwiązania przyczynią się do lepszego przestrzegania zaleceń lekarza przez pacjentów, zmniejszą zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej i usprawnią korzystanie z bezpiecznych elektronicznych rejestrów pacjentów.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

DECIPHER, pacjent, dane dotyczące zdrowia, aplikacja mobilna, choroby przewlekłe, świadczeniodawca, zamówienia przedkomercyjne, PCP, cukrzyca, elektroniczny rejestr pacjentów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę