Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Narzędzie do wymiany informacji umożliwiające optymalizację utrzymania dróg i procesów decyzyjnych w zakresie ich budowy

W wydanej niedawno publikacji Europejska Federacja Drogowa ostrzega o zagrożeniach związanych z brakiem inwestycji na rzecz utrzymania dróg w Europie oraz o rosnących zaległościach powodujących nieodwracalne pogorszenie stanu sieci dróg. Modelowanie informacji o budynkach wspierane przez procedury zamówień przedkomercyjnych — wspólne źródło wiedzy ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących infrastruktury w jej cyklu życia — może pomóc w wyjściu z tego impasu.
Narzędzie do wymiany informacji umożliwiające optymalizację utrzymania dróg i procesów decyzyjnych w zakresie ich budowy
W kontekście zmniejszenia wydatków publicznych, wpływającego na prawie każdy sektor, drogi europejskie nigdy nie były w takim stopniu zagrożone. Krajowe organy odpowiedzialne za drogi muszą ściśle kontrolować wydatki w celu utrzymania skuteczności i wydajności, w związku z czym narzędzia oprogramowania ułatwiające wymianę kompleksowych informacji na temat dróg będą bardzo przydatne.

Dotychczas standaryzacja formatów wymiany danych była utrudniona ze względu na niepewność dotyczącą jej potencjału rynkowego. Zespół projektu V-CON (Virtual Construction for Roads) ma jednak nadzieję, że BIM jest obiecującym rozwiązaniem, które zostało już skutecznie wdrożone w innych sektorach. Zespół projektu uważa, że narzędzie to można dodatkowo usprawnić i wdrożyć w krajowych organach odpowiedzialnych za drogi przy wykorzystaniu procedur zamówień przedkomercyjnych.

"Zarządzanie informacjami w całym cyklu życia jest niezwykle istotne dla krajowych organów odpowiedzialnych za drogi", mówi Benno Koehorst z firmy Rijkswaterstaat, koordynator projektu. "Podczas budowy, przebudowy i konserwacji dróg konieczne jest przekazywanie informacji wykonawcom. Na dalszych etapach procesu informacje powykonawcze o stanie budowy lub konserwacji muszą zostać przesłane do systemu zarządzania aktywami krajowych organów odpowiedzialnych za drogi. Taka wymiana danych musi odbywać się cyfrowo, zgodnie ze strukturą określoną przez krajowy organ odpowiedzialny za drogi, najlepiej przy wykorzystaniu niezależnego od dostawcy oprogramowania typu "open-source" w celu przetworzenia danych". Dotychczas takie oprogramowanie nie istniało.

Projekt V-CON składał się z dwóch części: etapu rozwoju i standaryzacji oraz etapu zamówień przedkomercyjnych stanowiącego część procedury zamówień dwóch dużych projektów związanych z infrastrukturą prowadzonych w Holandii i w Szwecji.

Zespół projektu otrzymał początkowo 14 zgłoszeń, z których wybrano sześć. Następnie kontynuowano proces selekcji, aż partnerzy projektu V-CON byli w pełni zadowoleni z proponowanych rozwiązań: "Z sześciu zgłoszeń wybrano cztery na potrzeby opracowania prototypu w fazie 2, a następnie wybrano dwa do fazy końcowej, czyli opracowania rozwiązania V-CON. Krajowe organy odpowiedzialne za drogi w Szwecji (Trafikverket) i Holandii (Rijkswaterstaat) są jak na razie zadowolone z rezultatów", mówi Koehorst.

Projekt znajduje się obecnie w końcowej fazie, a zespół opracował już wstępne wnioski, a mianowicie, że ustrukturyzowanie zarządzania informacjami, a także jasne określanie wymogów dotyczących informacji i wymiany informacji może prowadzić do ograniczenia odstępstw od specyfikacji zamówienia i jego rezultatów.

Projekt będzie trwać do końca marca 2017 r. Do tego czasu rozwiązanie V-CON będzie nadal rozwijane, po czym zespół przystąpi do etapu rozpowszechniania. "Mamy nadzieję, że pojawi się rynek komercyjny na rozwiązania opracowane w ramach projektu V-CON oraz że pozwoli to na szersze przyjęcie technologii danych połączonych w BIM w branży budowlanej na świecie", dodaje Koehorst.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

V-CON, zamówienia przedkomercyjne, PCP, krajowe organy odpowiedzialne za drogi, budowa dróg, utrzymanie dróg, BIM
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę