Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawnione procedury zamówień przedkomercyjnych mogą ratować życie strażaków

Usprawnienie wykorzystania potencjału zamówień przedkomercyjnych i zapobieganie śmierci strażaków podczas akcji ratunkowych to dwa wyzwania, które łączy więcej niż może się wydawać. Zespół finansowanego ze środków UE projektu zajmuje się tymi dwoma kwestiami jednocześnie przy wykorzystaniu zamówień przedkomercyjnych w celu opracowania inteligentnych systemów środków ochrony indywidualnej dla jednostek straży pożarnej w całej Europie.
Usprawnione procedury zamówień przedkomercyjnych mogą ratować życie strażaków
Zamówienia przedkomercyjne, uważane przez Komisję Europejską za istotne narzędzie do stymulowania innowacyjności w Europie, stanowią również atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorstw. Według danych Platformy zamówień na rzecz innowacji od 2011 r. w procesie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania uczestniczyła jedna na 20 firm. Co jednak wiadomo na temat skuteczności procedur zamówień przedkomercyjnych? Które z podejść się sprawdzają, a które nie?

"Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu procedur zamówień przedkomercyjnych należy najpierw ustalić, czy istnieje zapotrzebowanie na rynku", mówi Steven Cleeren z firmy VLAIO, koordynator projektu SMART@FIRE. "Zamawianie innowacyjnego rozwiązania, które nie spełnia potrzeb użytkowników końcowych, nie ma większego sensu. Aby dogłębnie zbadać skuteczność stosowania zamówień przedkomercyjnych jako narzędzia wspierającego innowacje, należy skupić się na konkretnym przypadku, takim jak kombinezony przeciwpożarowe.

Inteligentny kombinezon zwiększający bezpieczeństwo

Wiele organów administracji publicznej i organizacji dostrzega potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa strażaków. Istniejące inteligentne technologie, takie jak czujniki, systemy GPS oraz systemy do przesyłu i wizualizacji danych, mogą umożliwić osiągnięcie tego celu, jednak jak dotąd rynek nie był w stanie spełnić tej potrzeby. Pomimo ostatnich postępów w projektowaniu środków ochrony indywidualnej każdego roku w pożarach ginie ponad 100 strażaków w Europie. Wynika to częściowo z faktu, że z powodu coraz bezpieczniejszych urządzeń strażacy stali się bardziej pewni siebie i zaczęli zwracać mniejszą uwagę na zagrażające im niebezpieczeństwa.

Jak twierdzi Cleeren, przezwyciężenie tej przeszkody wymaga zaangażowania ze strony organizacji zamawiających, takich jak jednostki straży pożarnej, w procedury zamówień przedkomercyjnych oraz w zachęcanie dostawców do rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych — właśnie w tym celu uruchomiono projekt SMART@FIRE. "Oczywiste jest, że tylko nowe sposoby stosowania technologii i innowacji mogą rozwiązać problemy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i osobistego w coraz bardziej złożonym i niebezpiecznym świecie i przy stale zwiększających się ograniczeniach budżetowych", mówi.

W pierwszej fazie projektu zespół SMART@FIRE ocenił 961 jednostek straży pożarnej w celu zidentyfikowania potrzeb i potencjału w dziedzinie innowacji. Następnie zespół uruchomił procedurę zamówień przedkomercyjnych w celu opracowania prototypów dzięki wsparciu finansowemu z UE. Opracowane wyposażenie może gromadzić dane sensoryczne, biometryczne i dotyczące lokalizacji, a następnie przekazywać je do dowódcy.

"Dwóch dostawców prowadzi obecnie końcowy etap opracowywania, testowania i dostarczania działających prototypów inteligentnych kombinezonów ochronnych dla strażaków", mówi Cleeren. "Nie możemy ujawnić zbyt wielu informacji, ponieważ na tym etapie procesu wiele z nich jest chronionych umowami o nieujawnianiu informacji. Kombinezony będą jednak testowane w kontrolowanych warunkach w listopadzie w specjalistycznym ośrodku szkolenia strażaków na południu Francji. Przekonamy się wtedy na własne oczy, jak nowe wyposażenie sprawdza się w warunkach zbliżonych do rzeczywistości". Po przeprowadzeniu tych testów zespół będzie mógł wprowadzić na rynek w pełni opracowane i przetestowane, gotowe rozwiązanie.

Wnioski do uwzględnienia w przyszłych procedurach zamówień przedkomercyjnych

Oprócz opracowania inteligentnego wyposażenia zespół projektu zdobył również cenne doświadczenie w zakresie skutecznego wdrażania procedur zamówień przedkomercyjnych. "Przykładowo, istota zamówień przedkomercyjnych zakłada współdzielenie ryzyka i korzyści związanych z opracowaniem innowacyjnego rozwiązania, ale także współpracę podczas procesu opracowywania. Oznacza to, że organizacje zamawiające muszą wykazać się pewną elastycznością. Prywatne przedsiębiorstwa, które inwestują w prace badawczo-rozwojowe i innowacje, są przyzwyczajone do dostosowywania swojego sposobu działania, natomiast organizacje publiczne zwykle gorzej radzą sobie z przystosowaniem się do wymogów rzeczywistości", mówi Cleeren.

Zespół projektu przedstawi wyniki projektu oraz całą zdobytą wiedzę na temat zamówień przedkomercyjnych na konferencji zamykającej, która odbędzie się w grudniu 2016 r.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

SMART@FIRE, inteligentny sprzęt, strażacy, ogień, inteligentne wyposażenie, PCP, zamówienia przedkomercyjne, czujniki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę