Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjna strategia zamawiania innowacyjnych rozwiązań

Finansowany ze środków UE zespół badaczy wykorzystuje procedury zamówień przedkomercyjnych i zamówień publicznych na rzecz innowacji jako nowe metody opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla sektora opieki zdrowotnej.
Innowacyjna strategia zamawiania innowacyjnych rozwiązań
Obywatele Europy żyją coraz dłużej. Starzenie się populacji wiąże się jednak z nowymi problemami społecznymi. Prawdopodobnie żaden inny sektor nie zmaga się z tak dużymi wyzwaniami, jak sektor opieki zdrowotnej, który musi poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opieki zdrowotnej i sposobami leczenia chorób przewlekłych.

Tradycyjnie europejski system opieki zdrowotnej skupia się głównie na cyklu obejmującym opiekę szpitalną po opiekę ambulatoryjną. Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze starzeniem się populacji, konieczne jest wdrożenie opieki profilaktycznej oraz opieki samodzielnej — takie przejście będzie możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu nowej technologii i rozwiązań ICT. Wprowadzenie takich technologii na rynek nie jest jednak proste — jedną z największych przeszkód stanowią procedury wstępnego zamawiania innowacyjnych rozwiązań. Ogólnie wynika to z faktu, że organy odpowiedzialne za opiekę zdrowotną i procedury zamawiania nie są przygotowane do korzystania z takich nowatorskich i innowacyjnych instrumentów zamawiania, jak zamówienia przedkomercyjne i zamówienia publiczne na rzecz innowacji.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu INSPIRE przyczynił się do zmiany tego przestarzałego podejścia do zamawiania poprzez promowanie wykorzystania procedur zamówień przedkomercyjnych i zamówień na rzecz innowacji w dziedzinach e-zdrowia, aktywnego starzenia się i niezależnego życia. Zespół projektu skupiał się na udostępnianiu i rozpowszechnianiu przykładów skutecznych praktyk w zakresie zamawiania z różnych europejskich projektów, a także na wspieraniu europejskich organizacji zamawiających, które działają w sektorze opieki zdrowia i są gotowe do przyjęcia nowych, opartych na współpracy praktyk w dziedzinie zamawiania.

Zamówienia przedkomercyjne i zamówienia publiczne na rzecz innowacji

Zamówienia przedkomercyjne ułatwiają wspólne opracowywanie nowych metod i procesów dostarczania usług opieki zdrowotnej poprzez zrzeszanie przedsiębiorstw napotykających problemy we współpracy z dostawcami takich rozwiązań jako użytkownicy końcowi i przedsiębiorstwa technologiczne. Konkretnie podejście to opiera się na zamawianiu usług w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji i umożliwia publicznym organizacjom zamawiającym dzielenie pomiędzy sobą ryzyka i korzyści związanych z projektowaniem, tworzeniem prototypów i testowaniem nowych produktów i usług bezpośrednio z dostawcami. Dzięki połączeniu wysiłków i zasobów kilku organizacji zamawiających procedury zamówień przedkomercyjnych stwarzają optymalne warunki do komercjalizacji i wdrożenia na szeroką skalę wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez standaryzację i/lub publikację.

Zamówienia publiczne na rzecz innowacji dotyczą natomiast procedur zamawiania, w ramach których podmioty zamawiające pełnią rolę klientów wdrażających lub pierwszych użytkowników. Zamawiają oni innowacyjne towary lub usługi, które zostały dopiero co wprowadzone na rynek, a zatem nie są dostępne w handlu na szeroką skalę.

Pewność podczas zamawiania

"Celem projektu INSPIRE było rozwiązanie problemu pewności w procedurach zamówień przedkomercyjnych i zamówień publicznych na rzecz innowacji poprzez stworzenie ekosystemu zainteresowanych stron oraz platformy komunikacyjnej, która mogłaby zainspirować publiczne organizacje zamawiające z państw członkowskich odpowiadające za definiowanie strategii pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie e-zdrowia, aktywnego starzenia się i niezależnego życia", mówi kierownik projektu, Suzan Ikävalko z firmy Nordic Healthcare Group.

Prace projektowe rozpoczęto od utworzenia specyficznej dla tego sektora sieci organów zamawiających gotowych do korzystania z innowacyjnych praktyk w zakresie zamawiania. Sieć ta stała się następnie ośrodkiem gromadzenia i rozpowszechniania przykładów i scenariuszy najlepszych praktyk w zakresie wdrażania zamówień przedkomercyjnych lub zamówień publicznych na rzecz innowacji jako sposobu opracowywania nowych technologii i usług opartych na technologiach ICT w systemie dostarczania usług opieki zdrowotnej.

Zespół projektu poszedł o krok dalej i połączył inicjatywy związane z innowacyjnymi procedurami zamawiania z działaniami w zakresie kapitału ryzyka. "Prace badawczo-rozwojowe i działania ukierunkowane na wdrażanie innowacji często napotykają trudności w pozyskiwaniu wystarczającego finansowania ze źródeł zewnętrznych w odpowiednim czasie, w szczególności na etapie tworzenia prototypu i komercjalizacji", mówi Ikävalko. "Połączenie procedur zamówień przedkomercyjnych z działaniami w zakresie kapitału ryzyka może zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane do uzupełnienia łańcucha w sposób gwarantujący powodzenie przedsięwzięcia", dodaje.

Użyteczne narzędzia do rozwiązywania wspólnych problemów

W wyniku tych działań powstało kilka narzędzi, zaleceń i modeli związanych z zamówieniami przedkomercyjnymi oraz zamówieniami publicznymi na rzecz innowacji. Przykładowo, zestaw narzędzi wspomagających procedury zamówień przedkomercyjnych i zamówień publicznych na rzecz innowacji przedstawia użytkownikom istotne aspekty procesu zamawiania innowacyjnych rozwiązań, a także powszechne problemy, które można rozwiązać poprzez odpowiednie zaprojektowanie procedur zamawiania. W zestawie wykorzystano rzeczywiste przykłady w celu zobrazowania sposobów odpowiadania na zapotrzebowanie, komunikacji z przedstawicielami rynku, tworzenia uzasadnienia projektu oraz planowania procedury konkurencyjnej. Opracowany w ramach projektu INSPIRE dokument "Business Case Modelling" odpowiada na kluczowe pytania, na które publiczne organizacje zamawiające muszą być w stanie odpowiedzieć w celu ustalenia, czy powinny wdrożyć ukierunkowane na przyszłość inicjatywy związane z zamówieniami przedkomercyjnymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

INSPIRE, opieka zdrowotna, PCP, zamówienia przedkomercyjne, PPI, zamówienia publiczne na rzecz innowacji, starzenie się, choroby przewlekłe, ICT, zestaw narzędzi, ICT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę