Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Systemy do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym bardziej skuteczne niż budowa dodatkowych dróg

Zespół finansowanego ze środków UE projektu opracował innowacyjne metody zamawiania, aby pomóc we wprowadzeniu na rynek systemów do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym.
Systemy do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym bardziej skuteczne niż budowa dodatkowych dróg
Systemy do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym, które umożliwiają pojazdom komunikację z innymi pojazdami oraz elementami infrastruktury drogowej, takimi jak sygnalizatory świetlne, mogą znacznie usprawnić zarządzanie ruchem drogowym w miastach.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu P4ITS utworzono innowacyjną ogólnounijną sieć organów władzy planujących wdrożenie systemów do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym i chcących wspomóc wprowadzenie na rynek wymaganej technologii poprzez procedury zamówień publicznych na rzecz innowacji.

"Sieć P4ITS umożliwiła wielu osobom w całej UE wymianę wiedzy na temat wspólnych problemów i kwestii związanych z inteligentnym zarządzaniem ruchem drogowym. "Opracowaliśmy bardziej spójne podejście do wdrażania tych systemów przy wykorzystaniu zamówień publicznych na rzecz innowacji w całej Europie", mówi Giacomo Somma, kierownik w firmie ERTICO-ITS Europe oraz koordynator projektu P4ITS.

"Oczekujemy, że w przyszłości systemy te będą wykorzystywane na szeroką skalę. Ponadto inwestycje w rozwój systemów do zarządzania ruchem drogowym okazały się bardziej wydajne pod względem ekonomicznym niż inwestycje w nową infrastrukturę drogową", podkreśla.

Współpracujące inteligentne systemy transportu (C-ITS) zidentyfikowane w ramach projektu wykorzystują różne koncepcje, takie jak skrzyżowania dróg dające pierwszeństwo środkom transportu publicznego oraz sygnalizatory wyświetlające czas pozostały do zmiany światła na zielone lub czerwone w urządzeniu do nawigacji lub smartfonie.

Dzięki takim środkom kierowcy będą mogli przyjąć bardziej przyjazny dla środowiska styl jazdy pozwalający na ograniczenie zużycia paliwa i emisji, zmniejszenie stresu i liczby drobnych kolizji, a także na usprawnienie przepływu ruchu drogowego.

"Systemy CIT-S mogą zwiększyć jakość i wiarygodność dostępnych informacji na temat pojazdów, ich lokalizacji i środowiska na drodze zarówno dla organów kierujących ruchem drogowym, jak i dla poszczególnych kierowców", mówi Somma.

Systemy CIT-S doskonale sprawdzają się w spełnianiu potrzeb społecznych w Europie, takich jak poprawa ochrony środowiska, bezpieczeństwa i dostępności informacji dla kierowców, a jednocześnie stanowią potencjalnie wiodącą branżę, która może zwiększyć konkurencyjność Europy i pomóc w utworzeniu nowych miejsc pracy.

W celu znalezienia sposobu na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań C-ITS w Europie przy wykorzystaniu zamówień publicznych na rzecz innowacji, zespół projektu P4ITS musiał określić wspólną definicję zamówień publicznych na rzecz innowacji.

"Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi stronami z sektora publicznego i prywatnego — w tym władz publicznych, organizacji zamawiających, ekspertów prawnych, operatorów dróg i specjalistów ds. technologii — z ponad 10 różnych krajów w Europie — było trudnym, ale wartym wysiłku zadaniem", mówi Somma.

Zespół projektu zauważył, że procesy zamawiania innowacyjnych rozwiązań (w tym zamówienia publiczne na rzecz innowacji i zamówienia przedkomercyjne) obejmują narzędzia i procedury prawne ukierunkowane na popyt, ponieważ ostatecznym celem jest zamówienie komercyjne. Proces ten obejmuje zamawianie rozwiązań opartych zarówno na innowacjach istniejących technologii, jak i na technologiach wymagających badań i rozwoju.

"Głównym wnioskiem, do jakiego doszedł zespół projektu P4ITS, jest to, że nie należy traktować zamówień publicznych na rzecz innowacji jako procedury prawnej, ale raczej jako strategię innowacyjną oraz zestaw podejść operacyjnych, które zwiększają liczbę zamówień na innowacyjne rozwiązania", mówi Somma.

Zespół projektu analizował, w jaki sposób można obejść inne przeszkody w procesie zamówień publicznych na rzecz innowacji, takie jak unijne przepisy dotyczące zamówień, kwestie rozgraniczenia pomiędzy zamówieniami na rzecz badań i rozwoju a zamówieniami komercyjnymi, przepisy dotyczące zamówień transgranicznych oparte na różnych podejściach krajowych oraz krajowe przepisy w zakresie ochrony danych.

Po zakończeniu projektu niektórzy z partnerów projektu P4ITS przenoszą działania na wyższy poziom operacyjny poprzez określenie najlepszych praktyk wspierających codzienną działalność organizacji zamawiających.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

P4ITS, PPI, zamówienia publiczne na rzecz innowacji, inteligentne zarządzanie ruchem drogowym, środowisko, bezpieczeństwo, ruch drogowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę