Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poznajemy kwantowy świat ultrazimnych atomów

W temperaturach bliskich zeru absolutnemu materia zaczyna przejawiać niezwykłe właściwości kwantowe, które można wykorzystać w różnych dziedzinach, od zegarów atomowych i czujników po kwantowe przetwarzanie informacji. Naukowcy korzystający ze środków UE uzyskali ważne wiadomości na temat oddziaływań w ultrazimnych gazach atomowych lub molekularnych, wnosząc bardzo istotny wkład w rozwój tej dziedziny.
Poznajemy kwantowy świat ultrazimnych atomów
W temperaturach bliskich zeru stopni Kelwina ruch atomów i cząsteczek wyraźnie ustaje i zachodzą niezwykłe zjawiska. Właściwości atomów pozostają nieznane lub są silnie powiązane z właściwościami innych, odległych atomów.

W ramach projektu MASCARA (Quantum dynamics of strongly correlated systems and ultra-cold atomic gases), finansowanego ze środków UE, badano podstawowe aspekty dynamiki występującej w bozonach sieciowych i gazach kwantowych w przestrzeni ciągłej. Naukowcy użyli metody obliczeniowej do systemów kwantowych noszącej nazwę zależnej od czasu zmiennej metody Monte Carlo (t-VMC) w celu zbadania korelacji w ultrazimnych atomach.

Aby zbadać, jak szybko korelacje mogą rozprzestrzeniać się w bozonach sieciowych po operacji "quantum quench", uczeni odpowiedzieli na dwa podstawowe pytania. Dzięki zbadaniu roli wymiarowości układu w rozprzestrzenianiu informacji kwantowych zespół pogłębił wiedzę na temat tego, jak geometra może zmieniać szybkość przemieszczania się informacji kwantowych w skorelowanym układzie kwantowym.

Inna część badania dotyczyła zbadania transportu i zbiorowego ruchu w oddziałujących gazach kwantowych. Dokonano tego poprzez rozszerzenie metody t-VMC na układy w przestrzeni ciągłej.

Omawiany projekt przyczynia się do lepszego poznania materii, a jego wyniki były publikowane w wielu artykułach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ultrazimne atomy, gazy molekularne, gazy atomowe, bozony sieciowe, gazy kwantowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę