Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MODELICAPROP — Wynik w skrócie

Project ID: 325975
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Szwecja
Dziedzina: Przemysł

Nowa biblioteka Modelica przeznaczona dla przemysłu przetwórczego

Badacze przemysłowi korzystający ze środków unijnych opracowali bibliotekę open source do modelowania płynów wielofazowych i wieloskładnikowych. Ten ogólnodostępny model umożliwia inżynierom z przemysłu chemicznego i przetwórczego korzystanie z oprogramowania Modelica do symulacji procesów.
Nowa biblioteka Modelica przeznaczona dla przemysłu przetwórczego
W ramach finansowanego ze środków UE projektu MODELICAPROP (Modelica standard library for thermodynamic and transport properties) badacze pracujący w przemyśle opracowali udoskonalony model składający się z aplikacji MultiPhaseMixture, biblioteki Modelica do symulacji płynów wielofazowych i wieloskładnikowych oraz zewnętrznego interfejsu Modelica opartego na języku C/C++, wraz z połączeniami z systemami CAPE-OPEN Thermodynamics, RefProp i FluidProp.

CAPE-OPEN to otwarty standard interoperacyjności dla zastosowań z dziedziny inżynierii procesów chemicznych. CAPE-OPEN Thermodynamics jest otwartym standardem dotyczącym właściwości termodynamicznych, wspieranym przez różne narzędzia w przemyśle przetwórczym. Z kolei RefProp i FluidProp to komercyjne pakiety właściwości termodynamicznych.

Model zawiera też bibliotekę Modelica poświęconą procesom destylacyjnym i służącą do weryfikacji i testowania interfejsów multimedialnych.

Biblioteki Modelica umożliwiają inżynierom modelowanie złożonych systemów, co pomaga w optymalizacji projektów i działania. Zdaniem badaczy uczestniczących w projekcie nowa biblioteka będzie się również nadawać do badania procesów fizycznych w przemyśle aeronautycznym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biblioteka Modelica, przemysł chemiczny, płyny wielofazowe, MODELICAPROP, termodynamika
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę