Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmiany powierzchni błony komórkowej podczas podziałów

Podział komórki wymaga skoordynowanych zmian różnych jej elementów. W ramach europejskiego projektu badano zmiany powierzchni błony komórkowej podczas mitozy.
Zmiany powierzchni błony komórkowej podczas podziałów
Na czas mitozy komórki przejściowo zatracają adhezję i przybierają zaokrąglony kształt. Po zakończeniu podziału komórki potomne poszerzają się, aby odzyskać morfologię sprzed interfazy. Tego typu przejściowe zmiany obserwuje się zarówno w hodowlach komórkowych, jak i w tkankach in vivo.

Na początku mitozy zachodzą zmiany morfologiczne powierzchni komórki. Poznanie związanych z tym zmian biochemicznych jest prawdopodobnie kluczowe dla wyjaśnienia rozwoju tkanek. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu MCS (Mammalian cell surface reorganization during cell division) analizowali zależne od etapu cyklu komórkowego zmiany biochemiczne powierzchni komórek.

W celu zbadania zależnych od etapu cyklu komórkowego zmian biochemicznych błony komórkowej uczeni korzystali ze spektrometrii mas oraz ilościowej analizy proteomicznej. Dzięki wyznakowaniu nieprzenikającą przez błonę biotyną udało się wyizolować białka z powierzchni komórek oraz poznać zmiany, jakie zachodzą między interfazą a mitozą. Zidentyfikowano 660 białek występujących na powierzchni komórki lub z nią związanych, przy czym ilość 64 spośród tych białek w powtarzalny sposób zwiększała się podczas mitozy. Zgodnie z uzyskanymi danymi większość molekuł, których ekspresja na powierzchni komórek zmienia się podczas postępów mitozy, to białka adhezyjne.

Na początku mitozy zwiększa się ekspresja dwóch białek adhezyjnych z rodziny kadheryn, prokadheryn PCDH 7 i PCDH1. Badacze odkryli, że te molekuły są wymagane do powstania sił, pod wpływem których ulegająca mitozie komórka zaokrągla się. W komórkach z wyciszeniem ekspresji prokadheryn poprzez RNAi stwierdzano spowolnienie dynamiki mitotycznego zaokrąglania komórki.

Naukowcy z projektu poszerzyli analizę o inne białka powierzchniowe komórek, wykryte podczas proteomicznych badań przesiewowych. Badanie zmian biochemicznych powierzchni komórek otwiera nowe kierunki badania mitozy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podział komórki, powierzchnia błony komórkowej, mitoza, MCS, proteomika, prokadheryny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę