Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ASSURE — Wynik w skrócie

Project ID: 306088
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Zdrowie

Spersonalizowane badania przesiewowe w kierunku raka sutka

Rak sutka to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, na który każdego roku zapadają w UE tysiące osób. Ocena czynników ryzyka i zasadności przeprowadzenia mammograficznych badań przesiewowych u poszczególnych pacjentek poprawiłaby profilaktykę.
Spersonalizowane badania przesiewowe w kierunku raka sutka
Rutynowe badania przesiewowe w kierunku raka sutka u większości kobiet w określonej grupie wiekowej przeprowadza się metodą mammografii rentgenowskiej. Metoda ta nie jest jednak odpowiednia u pewnych kobiet lub nieskuteczna w przypadku predyspozycji genetyczna.

Niedoskonałość narzędzi stosowanych obecnie w badaniach przesiewowych w kierunku raka sutka sprawia, że znaczny procent guzów pozostaje niewykrytych. Ten problem był jedną z głównych przyczyn zainicjowania finansowanego przez UE projektu ASSURE (Adapting breast cancer screening strategy using personalised risk estimation).

Badacze postanowili opracować lepsze, dopasowane do pacjentek podejście do badań przesiewowych w kierunku raka sutka. W tym celu stworzyli nowe, spersonalizowane protokoły badań przesiewowych bazujące na technikach analizy obrazu i uczenia maszynowego. Uwzględniały one ocenę ilościową wzorców ryzyka na podstawie gęstości mammograficznej i jej rozmieszczenia.

Aby je przetestować, badacze przeanalizowali dużą bazę wyników mammograficznych badań przesiewowych ponad 50 000 kobiet z całej Europy. Okazało się, że opracowana w projekcie metoda pozwalała dokładnie modelować obniżoną skuteczność mammografii u kobiet z dużą gęstością sutka. Ponadto wykryto silną zależność między nowymi biomarkerami obrazowania a ryzykiem raka sutka.

Stworzono dwa modele do szacowania ryzyka rozwoju raka i maskowania. Pierwszy korzystał wyłącznie z czynników ryzyka pochodzących z rutynowej mammografii, natomiast drugi uwzględniał też inne znane czynniki ryzyka.

Opracowano też czulsze techniki badań przesiewowych, które bazowały na innych trybach obrazowania. Stworzono ponadto zaawansowane oprogramowanie do automatycznego wykonywania badań USG i RM sutka. Łącznie projekt ASSURE dostarczył niedrogiej metody stratyfikacji pacjentek.

Podsumowując, projekt ASSURE umożliwił współpracę między ekspertami w dziedzinie badań nad rakiem sutka i medycyny obrazowej, która zaowocowała stworzeniem nowej metody prowadzenie badań przesiewowych w kierunku tej choroby. Spersonalizowane badania przesiewowe ograniczą ryzyko błędnej diagnozy, zmniejszając śmiertelność i poprawiając jakość życia chorych, u których będzie można zastosować mniej radykalne metody leczenia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak sutka, badania przesiewowe, mammografia rentgenowska, gęstość mammograficzna, USG, RM, stratyfikacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę