Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowo odkryte populacje komórek w mózgu uczestniczą w neurogenezie

Europejscy badacze podważyli dotychczasowe teorie na temat położenia prekursorów neuronów w mózgu. Odkryli w mózgu nową populację komórek zdolną do tworzenia neuronów, nakreślając tym samym całkiem nowy obraz biologii mózgu.
Nowo odkryte populacje komórek w mózgu uczestniczą w neurogenezie
Coraz więcej danych wskazuje, że występowanie neuronalnych komórek macierzystych (NSC) nie jest ograniczone do niektórych regionów w mózgu, lecz występują ich liczne nisze. Jednakże mechanizmy komunikowania się tych struktur mimo odległości pozostają niejasne.

Niedawno opisano nowy czynnik odgrywający ważną rolę w układzie nerwowo-naczyniowym: przynaczyniowe oponowe komórki macierzyste. Zakres finansowanego przez UE projektu MENINGES-NET (Meninges: a new perivascular stem cells niche for widespread neurogenesis) obejmował wykazanie udziału tych komórek w pourodzeniowej neurogenezie polegający na migracji do miąższu mózgu wzdłuż naczyń krwionośnych.

Aby móc obserwować migrację komórek przynaczyniowych, naukowcy wyznakowali komórki oponowe mysich noworodków czerwonym barwnikiem. Zaobserwowali szybkie i postępujące rozprzestrzenianie się wyznakowanych komórek z opon w kierunku powierzchni mózgu, a następnie komór bocznych. Po 30 dniach zlokalizowano te komórki w warstwach kory mózgowej. Wykazywały one przede wszystkim morfologię neuronów. Żadna z tych komórek nie zróżnicowała się do prekursorów oligodendrocytow lub mikrogleju. Aby ostatecznie wykazać wyłączne przekształcanie się komórek przynaczyniowych w neurony korowe, badacze przyjęli metodę mapowania losu genetycznego i śledzili swoiście tę populację komórek. Łącznie uzyskane dane wykazują zdolność embrionalnych komórek oponowych w stanie wyciszonym do migracji do miąższu mózgu i przekształcania się w czynnościowe neurony kory mózgowej.

Wyniki projektu dostarczają fundamentalnej wiedzy o biologii neuronów w mózgu i podkreślają znaczenie tkanek przynaczyniowych jako rezerwuaru komórek neurogennych. Poszerza to koncepcję plastyczności mózgu i sugeruje możliwe zastosowanie tych komórek w leczeniu chorób.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mózg, neurogeneza, neuronalne komórki macierzyste, przynaczyniowe oponowe komórki macierzyste, miąższ
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę