Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przywracanie i interpretacja starożytnych anonimowych wierszy egipskich

Dzięki inicjatywie UE uzyskano nowe spojrzenie na niezidentyfikowane teksty heksametryczne w poezji z czasów, gdy Egipt znajdował się pod panowaniem greckim oraz rzymskim.
Przywracanie i interpretacja starożytnych anonimowych wierszy egipskich
Heksametr to standardowe metrum występujące w klasycznej literaturze greckiej, także w epopejach Iliadzie i Odysei. Cenne teksty heksametryczne nieznanego autorstwa lub te, co do których autorstwa nie ma pewności, znane jako "hexametric adespota" nigdy nie były analizowane w całości. Zrozumienie tej twórczości zapisanej na papirusach może rzucić nowe światło na kulturę hellenistyczną Egiptu w okresach ptolemejskim i rzymskim.

Finansowany przez UE projekt APHG (Adespota papyracea hexametrica graeca) miał na celu zebranie, klasyfikację i uporządkowanie odpowiednich materiałów rozsianych po setkach pism naukowych, zbiorów i repozytoriów. Kolejnym celem było poprawienie jakości tekstów wykorzystywanych przez naukowców poprzez ocenę wcześniej publikowanych transkrypcji i zasugerowanie poprawek w tekście oraz nowych suplementów.

Partnerzy biorący udział w projekcie stworzyli katalog bibliograficzny oraz nowe wydania opatrzone krytycznymi uwagami. Spisane na papirusach oraz pergaminach anonimowe teksty heksametryczne z okresu grecko-rzymskiego, które przetrwały do teraźniejszości, zostały przetłumaczone na język angielski i przeanalizowane. Zbiór składał się z 215 papirusów przechowywanych w różnych kolekcjach na całym świecie. Teksty na papirusach pochodzą z wielu miast w Egipcie z czasów od III w. p.n.e. do VI w. n.e. Wiersze heksametryczne były głównie zbierane i klasyfikowane według starożytnych gatunków i tytułów.

Analiza heksametrów nieznanego autorstwa wzbogaciła wiedzę naukowców o zachowywaniu i klasyfikacji autorstwa dzieł literatury w tym okresie. Odkryto również, do jakiego stopnia okazjonalne kompozycje heksametryczne, np. wiersze pochwalne, pogrzebowe czy ćwiczenia retoryczne, były tworzone przez poetów regionalnych dla lokalnej publiczności w czasach od ery cesarskiej do późnej starożytności.

Pierwszy z trzytomowego zestawu książek ma zostać wydany w roku 2016. Będzie on zawierał zbiór anonimowych tekstów heksametrycznych na papirusie.

Projekt APHG znacznie poprawił rozumienie wielu tekstów: od dzieł religijnych i epickich po wiersze dotyczące astronomii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiersze, heksametr, Egipt, utwory heksametryczne nieznanego autorstwa, APHG
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę