Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TUMORLYMPHAINHIBIT — Wynik w skrócie

Project ID: 625862
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Belgia
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Inhibitory tworzenia się naczyń limfatycznych

Naczynia limfatyczne stanowią główny szlak wędrówki przerzutów. Inhibitory tworzenia się naczyń limfatycznych mają duże znaczenie terapeutyczne.
Inhibitory tworzenia się naczyń limfatycznych
W warunkach fizjologicznych układ naczyń limfatycznych uczestniczy w utrzymaniu homeostazy płynów śródmiąższowych oraz wchłanianiu tłuszczu i witamin z diety. Wymagany jest również do transportu komórek immunologicznych i nadzoru immunologicznego.

Nieprawidłowości naczyń limfatycznych, w tym limfangiogeneza, mogą świadczyć o przewlekłym stanie zapalnym, odrzuceniu przeszczepu i rozsiewie nowotworu złośliwego. Nieprawidłowe czynności układu limfatycznego mogą prowadzić do odkładania się tłuszczu w tkankach, upośledzenia odpowiedzi odpornościowych i opuchlizny tkanek, tzw. obrzęku limfatycznego.

Poszukiwania i identyfikacja nowych inhibitorów limfangiogenezy oraz wyjaśnienie ich mechanizmów działania są obecnie ważnym kierunkiem badań farmakologicznych. W ramach finansowanego przez UE projektu TUMORLYMPHAINHIBIT (Identification, characterization and mechanisms of action of new tumor-associated lymphangiogenesis inhibitors) odkryto dwa nowe związki naturalne, które mogą stanowić inhibitory limfangiogenezy.

Badacze analizowali komórkowe i molekularne mechanizmy działania tych związków. Ustalili, że zaburzają one różne, niezwykle istotne etapy powstawania naczyń limfatycznych. Szczególną uwagę poświęcono czynnikowi wzrostu śródbłonka (VEGF-C/VEGFR-3), uczestniczącemu w najlepiej poznanym szlaku limfangiogenezy. Z racji obiecujących właściwości tych nowych środków zostaną w przyszłości przeprowadzone ich badania kliniczne i przedkliniczne. Ponadto konsorcjum stworzyło nowe modele limfangiogenezy, aby lepiej wyjaśnić, w jaki sposób komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się poprzez naczynia limfatyczne do drenujących węzłów chłonnych.

Podsumowując, odkrycia uczestników badania stanowią ważny wgląd w mechanizmy złożonego procesu, jakim jest limfangiogeneza. Z perspektywy klinicznej może to przełożyć się na innowacyjne metody terapii, hamujące powstawanie nowych naczyń i rozsiew komórek nowotworowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Naczynia limfatyczne, przerzut, odporność, limfangiogeneza, inhibitor, VEGF, nowotwór złośliwy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę