Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Napromieniowanie sieci naczyniowej guza

Badacze z UE analizowali mikrośrodowisko guza metodą mikroskopii przyżyciowej w poszukiwaniu metod zwiększenia skuteczności radioterapii.
Napromieniowanie sieci naczyniowej guza
Wzrost i metabolizm guza, powstawanie przerzutów oraz odpowiedź na terapię zależą w dużej mierze od mikrośrodowiska guza. Jednym z czynników obniżających skuteczność radioterapii jest hipoksja guza.

Poprzez promieniowanie można wpływać na angiogenezę i perfuzję guza, lecz mechanizmy tego procesu nie zostały dobrze poznane. Ponadto nie można mieć pewności co do obniżenia hipoksji guza i poprawy wyników leczenia, jako że odpowiedzi na radioterapię i leki są różne u poszczególnych pacjentów. Naukowcy z projektu TUMOUR BLOOD VESSELS (Radiation and tumour blood vessels) zbadali odpowiedzi układu naczyniowego na promieniowanie korzystając z mikroskopii wideo. Celem było zwiększenie skuteczności radioterapii i radioterapii skojarzonej z lekami celowanymi.

Naukowcy wyhodowali transgeniczny model mysi i obrazowali wyznakowany fluorescencyjne układ naczyniowy guza. Uzyskany model guza 3D dostarczył nowej wiedzy o czynnikach wpływających na progresję angiogenezy. Udało się też uwidocznić kiełkowania i powstawanie wgłobień naczyń krwionośnych. Wgłobienie polega na zagięciu jednego naczynia do drugiego, co hamuje przepływ krwi. Korzystanie z barwników uwidoczniających perfuzję w modelu 3D ujawniło związki czynnościowe w obrębie sieci naczyniowej guza.

Uczestnicy projektu opracowali własne oprogramowanie do obrazowania kiełkowania naczyń i ich zakończeń oraz oceny ilościowej sieci naczyń guza. Oprogramowanie to umożliwiło zbadanie wpływu promieniowania na strukturę naczyniową guza. Następnie oceniano wpływ różnych inhibitorów angiogenezy na przebieg kiełkowania.

Badanie TUMOUR BLOOD VESSELS pozwoliło uzyskać nowe dane o odpowiedzi unaczynienia guza na radioterapię i na terapię uderzającą w powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Wyniki te pomogą w optymalizacji dawkowania promieniowania i leków celujących w naczynia, aby skutecznie i trwale eradykować guzy. Ma to istotne konsekwencje dla leczenia pacjentów onkologicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sieć naczyniowa, mikroskopia przyżyciowa, mikrośrodowisko guza, radioterapia, hipoksja, TUMOUR BLOOD VESSELS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę