Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BE-FISH — Wynik w skrócie

Project ID: 625852
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Norwegia
Dziedzina: Badania podstawowe, Zasoby wodne, Środowisko

Poznajemy osobowość dorszy

Wiadomo, że eksploatacja przez człowieka zmienia szlaki ewolucyjne poławianych ryb, jednak niewiele wiemy na temat wpływu tego zjawiska na zachowanie zwierząt i skorelowane z nim cechy. Uczeni przeanalizowali zachowanie ryb żyjących w niewoli i na wolności i zaobserwowali ciekawe prawidłowości oraz korelacje, które mogą wpływać na odpowiedzi ekologiczne i ewolucyjne eksploatowanych populacji.
Poznajemy osobowość dorszy
Komercyjne ryby posiadają cechy osobowości mogące wpływać na ewolucję cech behawioralnych i skorelowanych w przypadku selektywnego odławiania. Jak prawidłowości te działają w naturze (tzn. u dzikich ryb), tego dokładnie nie wiadomo.

Celem finansowanego ze środków UE projektu BE-FISH (Pace of life syndromes in fish: Harvesting effects and the role of marine reserves) było zbadanie korelacji między cechami behawioralnymi, dotyczącymi historii życia, i fizjologicznymi u dziko żyjących ryb. Uczeni zmierzyli wpływ ludzkiej działalności związanej z poławianiem oraz rezerwatów morskich na osobowość ryb.

W centrum zainteresowania naukowców znalazły się indywidualne różnice behawioralne między osobnikami, zarówno tymi żyjącymi w niewoli, jak i dzikimi. W niewoli zachowanie mierzono przy pomocy powtarzanych testów behawioralnych prowadzonych w zbiornikach. U ryb dzikich wykorzystano do tego celu telemetrię akustyczną. Następnie każdą z ryb zbadano pod kątem cech dotyczących historii życia.

Uczeni ustalili, że dorsza można badać pod kątem cech osobowości, takich jak odwaga, eksploracja i agresywność przy pomocy standardowych testów, stosowanych często w odniesieniu do małych gatunków modelowych. Wykazano też, że ryby reaktywne są nieśmiałe, w małym stopniu eksplorują i są mało agresywne, natomiast ryby proaktywne wykazują przeciwne cechy.

Okazało się, że osobowość określa, w jaki sposób ryby reagują na temperaturę i umieją przeżyć w środowisku. Zasadniczo, ryby proaktywne nie zmieniają swojej aktywności w przypadku ocieplenia się wody, w odróżnieniu od ryb reaktywnych — przez co te ostatnie odznaczają się mniejszą zdolnością do przeżycia.

Omawiany projekt przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat potencjalnego wpływu ewolucji stymulowanej przez rybołówstwo na cechy behawioralne ryb, a także do poznania ich ekologiczno-ewolucyjnych konsekwencji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ryby, pozyskiwanie, fizjologia, osobowość ryb, BE-FISH, rezerwaty morskie, dorsz
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę