Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bakterie wytwarzające antybiotyki

Częstość występowania antybiotykooporności i wielolekooporności na całym świecie powoli wzrasta, powodują ponad 700 000 zgonów każdego roku. Oczekuje się, że ta liczba wzrośnie do milionów do 2050 roku. W 2016 roku odkryto mikroorganizmy oporne na kolistynę, antybiotyk ostatniej linii, w Europie, Azji i USA, co dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na nowe antybiotyki.
Bakterie wytwarzające antybiotyki
Richard Feynman, fizyk i noblista, zapisał na tablicy tuż przed śmiercią w 1988 roku następującą myśl: "Czego nie mogę zbudować, nie mogę zrozumieć". Przyjmując to zdanie za motto, badacze z finansowanego przez UE projektu PTM-FLEX (Synthetic biology approach for the design of new-to-nature peptide-based antibiotic molecules) przyjęli metody biologii syntetycznej, aby zaprojektować żywe układy do bardziej wszechstronnego wytwarzania bioaktywnych molekuł.

Ogólnym celem było uzyskanie nowych antybiotyków, takich jak lantypeptydy ze zsyntetyzowanych w rybosomach i zmodyfikowanych potranslacyjnie peptydów (RiPP). RiPP to biologicznie czynne, naturalne produkty, które mogą być wytwarzane przez różne organizmy: prokarionty, eukarionty i archeony. Uzyskuje się RiPP o żądanej strukturze i funkcjach poprzez wprowadzanie potranslacyjnych modyfikacji (PTM) do zsyntetyzowanych w rybosomach peptydów z wykorzystaniem wyselekcjonowanych enzymów.

Takie RiPP będą cechować się dużą stabilnością, swoistością molekularną i poszerzoną funkcjonalnością. Ponadto obniżenie kosztów sekwencjonowania genomu umożliwiło szybką i niedrogą identyfikację wybranych RiPP.

Badacze z projektu PTM-FLEX z powodzeniem ustanowili platformę ekspresji E. coli, aby izolować i opisywać obiecujące szczepy, wytwarzające RiPP. Ponadto opracowali wysokoprzepustową metodę badań przesiewowych do rutynowej analizy szeregu potencjalnych szczepów wytwarzających antybiotyki.

Działania przeprowadzone w ramach projektu przyczynią się do odkrycia nowych antybiotyków. Szybkie wdrożenie tych produktów do praktyki klinicznej zwiększy dostępność leków do profilaktyki i leczenia zakażeń bakteryjnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bakterie, antybiotykooporność, wielolekooporność, PTM-FLEX, RiPP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę