Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Epigenetyka środowiska u organizmów klonalnych

Korzystając z leków ingerujących w proces metylacji DNA, badacze wspierani ze środków UE zaobserwowali, że płeć rozwielitek Daphnia ulega zmianie wskutek tych zmian epigenetycznych. Uzyskali też nowe narzędzia do badania sygnatur epigenetycznych dla znaczników histonów (ChiP-Seq i metylacji globalnej) u tych reagujących na zmiany w środowisku organizmów.
Epigenetyka środowiska u organizmów klonalnych
Daphnia, ze względu na klonalny sposób rozmnażania, jest doskonałym organizmem modelowym do badania nowej dziedziny epigenetyki środowiska w celu przyszłego wykorzystania w ocenie ryzyka. Ów koncept epigenetyki środowiska badany jest na przykładzie gatunku, u którego niedobory substancji odżywczych w wielopokoleniowych poziomach narażenia będą mieć przypuszczalnie wzmożony efekt. Epigenetyka może być także zasadniczym mechanizmem regulacji genów w przypadku indukowanego przez środowisko określania płci organizmu. Jako że Daphnia potrafi rozmnażać się zarówno przez klonowanie, jak i płciowo, jest to unikalna okazja do wyjaśnienia zależności między płcią, odżywianiem, epigenetyką a środowiskiem.

W projekcie DGHOST (Ghosts in parthenogenetic daughters - epigenetic effects on clonal organisms can reveal the degree of phenotypic plasticity due to biotic cues) skorzystano z dobrze poznanego modelu Daphnia, aby wyjaśnić, w jaki sposób wskazówki środowiskowe przekładają się na zmiany epigenetyczne, które z kolei wpływają na płeć potomstwa.

Na początek badacze przeprowadzili doświadczenia zmiany środowiska, w których sprawdzali wpływ różnej diety na epigenetykę Daphnia. Opracowali i wykonali immunoprecypitację chromatyny i histonów oraz masywnego sekwencjonowania równoległego DNA (ChiP-Seq) na liniach izoklonalnych, które karmiono w przypadku dwóch gatunków pożywką wysoko- i niskowartościową przez trzy pokolenia. Następnie przygotowali kompletne sygnatury epigenetyczne obu izolatów, odnotowując zmiany wynikające z diety.

Naukowcy z projektu DGHOST zastosowali substancje chemiczne o znanym wpływie na określone cechy epigenetyczne, aby sprawdzić, czy uda się wywołać zmianę płci potomstwa Daphnia. Testowali kwas masłowy i dwa leki przeciwnowotworowe, o których wiadomo, że powodują zmiany epigenetyczne.

Podawanie kwasu masłowego nie wywołało jednoznacznych skutków, lecz dwa pozostałe badane związki zmieniały proporcje płci na korzyść liczby samców. Dowodzi to znaczenia epigenetyki w warunkowaniu płci u Daphnia.

Uzyskane w projekcie dane pomogą naukowcom specjalizującym się w epigenetyce lepiej wyjaśnić związek między środowiskiem, epigenetyką i wynikami czynnościowymi. Prace te mogą przełożyć się na badania nad zdrowiem człowieka i ocenę ryzyka.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Epigenetyka środowiska, ChiP-seq, DNMT, rozwielitka, Daphnia, wskazówki środowiskowe, DGHOST
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę