Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CSS AND VIRULENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 303813
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Żelazo i fosforany a zjadliwość bakterii

Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) jest bakterią oportunistyczną, która atakuje osoby z obniżoną odpornością. Aby zwalczać tę bakterię, często antybiotykooporną, badacze analizowali czynniki wywołujące jej zjadliwość.
Żelazo i fosforany a zjadliwość bakterii
Badacze z finansowanego przez UE projektu CSS AND VIRULENCE (Knowing the enemy: unravelling a novel regulatory system involved in bacterial virulence) odkryli niedawno nowy układ regulatorowy w postaci szlaku sygnałowego na powierzchni komórek (CSS). W odpowiedzi na sygnał pochodzący od będącego gospodarzem P. aeruginosa człowieka bakteria szybko uwalnia czynniki zjadliwości, które następnie ulegają aktywacji.

Układ PUMA3 P. aeruginosa składa się z czynnika sigma o funkcji zewnątrzcytoplazmatycznej (ECF), występującego w błonie komórkowej, oraz receptora. Bakteria ta ma aż 19 czynników sigma ECF, które są kontrolowane przez czynniki anti-sigma, wiążące czynnik sigma i blokujące jego działanie.

W projekcie CSS AND VIRULENCE odkryto dwa czynniki kontrolujące zjadliwość w organizmie gospodarza — żelazo i fosforany. Innym sygnałem środowiskowym był głód fosforanowy, który często ma miejsce podczas procesu zakażenia. Jest on niezbędny do ekspresji systemu CSS PUMA3 u P. aeruginosa.

Badacze z projektu CSS AND VIRULENCE odkryli, że aktywacja zachodzi poprzez złożoną kaskadę proteolityczną, w której ulegają przetworzeniu element czynnika anty-sigma, uwalniając czynnik sigma ECF. Przed tymi badaniami powszechnie uważano, że aktywacja czynników sigma ECF przez CSS zachodzi dzięki zmianom konformacji białek CSS w odpowiedzi na sygnał CSS.

Naukowcy nakreślili mechanizm molekularny transdukcji sygnału z powierzchni bakterii do cytozolu poprzez CSS. W ten sposób udoskonalono wcześniejszy model CSS.

Znajomość oddziaływań między gospodarzem a patogenem można wykorzystać do przemyślanego projektowania molekuł wycelowanych w najistotniejsze szlaki. Dzięki projektowi CSS AND VIRULENCE odkryto potencjalne cele, umożliwiające inhibicję tych oddziaływań, a tym samym powstawanie zjadliwości bakterii. Ma to ważne zastosowania kliniczne, jako że pozwoli skutecznie leczyć zakażenia bakteryjne, w tym patogenami z rodzaju Pseudomonas.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Żelazo, fosforany, zjadliwość, Pseudomonas aeruginosa, CSS AND VIRULENCE, szlaki sygnałowe powierzchni komórek
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę