Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanocząstki o regulowalnej aktywności przeciwnowotworowej

Europejscy naukowcy opracowali innowacyjną metodę uzyskiwania leków na bazie nanocząstek o różnych wielkościach i różnych poziomach cytotoksyczności.
Nanocząstki o regulowalnej aktywności przeciwnowotworowej
Układy koloidalne na bazie polimerów mają duży potencjał jako nośniki leków z racji różnorodności składu, właściwości i możliwości funkcjonalizacji polimerów. Niedawno wykorzystano proleki polimerowe do wiązania hydrofobowych leków do łańcucha bocznego wcześniej przygotowanego polimeru hydrofilowego. Metoda ta ma jednak zastosowanie tylko do leków hydrofobowych, jest mało uniwersalna i mało skuteczna.

Aby rozwiązać ten problem, zainicjowano finansowany przez UE projekt AMPHIDRUGS (Anticancer nanoparticles from amphiphilic macromolecular produgs), którego zadaniem było opracowanie uniwersalnej platformy do przygotowywania ściśle zdefiniowanych, amfifilowych koniugatów lek-polimer. Celem metody było uzyskanie aktywnych biologicznie zestawień, a w szczególności funkcjonalizacja leków przeciwnowotworowych.

Badacze uzyskali optymalną równowagę części hydrofilowej z lipofilową w parach lek-polimer i zsyntetyzowali dwie rodziny proleków polimerowych. Opracowano funkcjonalizowane środki przeciwnowotworowe na bazie kladrybiny i paklitakselu. Proleki polimerowe uformowano w nanocząstki korzystają z techniki nanoprecypitacji, po czym oceniano ich aktywność biologiczną.

Wielkość cząstek można było regulować poprzez zmiany masy molekularnej proleków polimerowych. Co ciekawe, cytotoksyczność nanocząstek proleków polimerowych wzrastała wraz z długością łańcucha polimerowego, co umożliwia regulację aktywności przeciwnowotworowej.

Podsumowując, metoda zastosowana w projekcie AMPHIDRUGS okazała się uniwersalna i pozwoliła uzyskać różnorodne struktury proleków polimerowych. Ta możliwość uzyskiwania różnorodnych leków otwiera nowe perspektywy w leczeniu wielu chorób.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lek, nowotwór złośliwy, nanocząstki, układ koloidalny, polimer
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę