Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TACTIC — Wynik w skrócie

Project ID: 620121
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Włochy
Dziedzina: Przemysł, Transport, Środowisko

Zaawansowane techniki symulacyjne pomagają pilotom w podejmowaniu lepszych decyzji podczas lotu

Czyste niebo, ważny europejski program badań aeronautycznych, zakłada zmniejszenie zużycia paliwa, emisji i hałasu. Aby przyczynić się do realizacji tych celów, w ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano zaawansowane metody symulacji umożliwiające ocenę narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.
Zaawansowane techniki symulacyjne pomagają pilotom w podejmowaniu lepszych decyzji podczas lotu
Optymalizacja torów lotu, w tym ogólnych profili misji, takich jak procedury lotniskowe, warunki atmosferyczne czy stan maszyny lotniczej, może pomóc w ograniczeniu emisji i hałasu. Można to osiągnąć przy pomocy optymalizacji matematycznej i powiadamiania pilota o wymaganej zmianie toru lotu ze względu na nieprzewidziane zdarzenie. Metody i modele podejmowania decyzji są bardzo skutecznymi narzędziami.

W tym kontekście, celem projektu TACTIC (In flight trajectory optimisation through advanced simulation technics), finansowanego ze środków UE, była ocena systemu wspomagania decyzji (DSS), który dostarcza pilotowi ciągłych informacji na temat alternatywnych torów lotu. Rozwiązanie to pozwoli skrócić czas lotu i zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym ograniczyć emisje i hałas.

Partnerzy projektu przeanalizowali zachowanie pilotów podczas radzenia sobie z nieprzewidzianymi zdarzeniami z lub bez pomocy pokładowego systemu DSS. Dokonali oni dokładnej oceny i kwantyfikacji zalet takiego interaktywnego narzędzia dzięki przygotowaniu środowiska symulacyjnego, które replikuje aktualne i przyszłe konfiguracje systemów kontroli ruchu lotniczego i systemów pokładowych.

Zespół przeprowadził szereg symulacji, aby przeanalizować wpływ różnych zachowań pilotów na proces podejmowania decyzji, w przypadku gdy nieprzewidziane zdarzenie wymusi zmianę wyznaczonego toru lotu. Zbadano też wpływ systemu DSS na obciążenie pracą pilota, świadomość sytuacyjną i parametry samolotu/przestrzeni powietrznej, takie jak zużycie paliwa, pojemność i wydajność przestrzeni powietrznej oraz ograniczanie hałasu we wszystkich fazach lotu.

Projekt TACTIC rzucił światło na rzeczywiste zalety DSS w sytuacjach awaryjnych dla pilotów samolotów pasażerskich. Dzięki tym pracom skrócenie czasu podejmowania kluczowych decyzji, zmniejszenie obciążenia fizycznego i psychologicznego oraz ograniczenie emisji związane ze stosowaniem DSS staną się bardziej widoczne dla przemysłu lotniczego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Techniki symulacyjne, piloci, tory lotu, TACTIC, system wspierający podejmowanie decyzji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę