Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bardziej ekologiczny proces wychwytywania związków węgla

Wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze powinien być pilnie zahamowany. Naukowcom udało się udoskonalić proces wychwytywania związków węgla poprzez badania zapełniające znaczące luki w naszej wiedzy na ten temat.
Bardziej ekologiczny proces wychwytywania związków węgla
Proces wychwytywania związków węgla w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych może być w ogromnym stopniu udoskonalony, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka i zwiększenie efektu. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki technologiom do szybszego przechwytywania dwutlenku węgla (CO2), które jednocześnie częściej zapobiegają ulatnianiu się podczas wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS).

Finansowany ze środków UE projekt CO2TRAP (Microbially enhanced geologic carbon capture, trapping and storage (CO2TRAP)) miał na celu opracowanie skutecznej technologii, ulepszającej proces wychwytywania związków węgla. Naukowcy badali użycie w procesie CCS bakterii formujących węglany i biofilmów.

Projekt CO2TRAP miał na celu zbadanie, jak na proces biomineralizacji wpływa skład słonej wody w zbiornikach. Oprócz tego zbadano wpływ ciśnienia na proces biomineralizacji.

Uczestnicy projektu chcieli określić, jak stabilne są minerały węglanowe pod wpływem różnych mieszanek roztworów soli w zbiornikach do CCS. Następnie eksperyment laboratoryjny został poszerzony o eksperymenty w terenie.

Naukowcy wykazali, że wychwytywanie związków węgla może być wzmocnione dzięki bakteriom formującym węglany i biofilmom. Projekt ten umożliwił zatem opracowanie bardziej skutecznej metody wychwytywania związków węgla, a ponadto poszerzył naszą wiedzę na temat procesów CCS.

Dane uzyskane w ramach projektu zostaną użyte do zwiększenia zdolności UE w zakresie opracowania technologii oczyszczania wody i powietrza, które są energooszczędne i zapewniają niską emisję dwutlenku węgla. Technologie te będą na przestrzeni XXI wieku ciągle ulepszane, aby nasza przyszłość była bardziej zrównoważona środowiskowo.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wychwytywanie związków węgla, CO2, CO2TRAP, biofilm, biomineralizacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę