Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa generacja wysokowydajnej ogniouodporniającej żywicy epoksydowej

Żywice epoksydowe stosuje się w postaci powłok, klejów, izolacji elektrycznych i kompozytów konstrukcyjnych ze względu na ich liczne przydatne właściwości. Jednak najważniejsze i najczęściej używane żywice epoksydowe wykonane są z epichlorohydryny i dwufenylu A, cechujących się słabymi właściwościami uniepalniającymi.
Nowa generacja wysokowydajnej ogniouodporniającej żywicy epoksydowej
Nową klasę wysokowydajnych nanokompozytów epoksydowych o dobrych parametrach uniepalniających i innych pożądanych właściwościach opracowano w ramach finansowanego ze środków UE projektu NEWEPOXY (New generation high-performance fire retardant epoxy nanocomposites: structure-property relationship).

Uczeni wykorzystali dwa różne podejścia do opracowania bezhalogenowych wysokowydajnych materiałów epoksydowych i nanokompozytów epoksydowych nasyconych funkcjonalnym wypełniaczem. Pierwsze podejście polegało na syntezie nowych i trwałych monomerów epoksydowych o ulepszonych właściwościach uniepalniających. W drugim przygotowano wielofunkcyjne hybrydy tlenku grafenu (GO) i warstwowego wodorotlenku podwójnego (LDH) nadające się do modyfikacji standardowych żywic epoksydowych A.

Zastosowano odnawialny surowiec pochodzenia biologicznego, aby zsyntetyzować szereg nowych trwałych monomerów epoksydowych. W ten sposób uzyskano utwardzone materiały epoksydowe o ulepszonych właściwościach uniepalniających, zmniejszonym wytwarzaniu dymu podczas palenia i ulepszonych właściwościach mechanicznych. Ponadto jedna z żywic wykazuje się dobrymi właściwościami dielektrycznymi.

Naukowcy przygotowali też nowe wielofunkcyjne hybrydy organiczno-nieorganiczne mające postać nanowypełniaczy służących do modyfikacji żywic epoksydowych. Hybrydy te były oparte na dodatkowej funkcjonalizacji GO i LDH mającej na celu uzyskanie właściwości, takich jak wysoka efektywność, łagodne warunki reakcji i skalowalność. Hybryda GO może być wykorzystywana do funkcjonalizacji żywicy epoksydowej z bisfenolem A, pozwalając na tworzenie nowych nanokompozytów epoksydowych.

W celu modyfikacji LDH zaprojektowano też, zsyntetyzowano i wykorzystano nowy związek wielofunkcyjny. Cząsteczkę tę można wprowadzać do LDH przy pomocy wymiany anionów, w wyniku czego powstaje nowa funkcjonalizowana hybryda nadająca się do zastosowania jako wielofunkcyjny wypełniacz poprawiający niepalność i inne właściwości.

Projekt NEWPOXY wywrze istotny wpływ na chemię i technologię żywic epoksydowych, przyczyniając się jednocześnie do lepszego poznania nowych rozwiązań w zakresie wysokowydajnych monomerów epoksydowych pochodzenia biologicznego i wysokowydajnych nanokompozytów epoksydowych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Żywice epoksydowe, ogniouodporniające, tlenek grafenu, warstwowy wodorotlenek podwójny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę