Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wyjaśnienie funkcji jądrowych AGO1

Naukowcy poszerzyli wiedzę na temat białka koordynacji genetycznej AGO1, w tym poznali jego nowe funkcje w jądrze komórki roślinnej.
Wyjaśnienie funkcji jądrowych AGO1
Małe RNA (sRNA) służą do kontroli wielu procesów rozwojowych i fizjologicznych u roślin i zwierząt. AGO1 i sRNA tworzą indukowane przez RNA kompleksy wyciszające, które są kluczowymi kontrolerami ekspresji genów u roślin.

Uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy NUAGO1 (Exploring nuclear localization and functions of Arabidopsis AGO1) pracowali nad wyjaśnieniem niektórych, niezidentyfikowanych dotychczas funkcji białka AGO1 w jądrze komórkowym. Do odszyfrowania funkcji AGO1 naukowcy wykorzystali frakcjonowanie biochemiczne, głębokie sekwencjonowanie, wiedzę o biologii komórki oraz klasyczną genetykę.

Aby zidentyfikować pochodzenie i cele AGO1 w jądrze, uczestnicy NUAGO1 przeanalizowali sRNA z nim związane. Zespół badał, czy AGO1 w jądrze przyczynia się do obrony przeciwwirusowej i wyciszania genów na etapie transkrypcji.

Wyniki pokazały, że AGO1 występuje w licznych lokalizacjach w obrębie komórek Arabidopsis, oraz że przemieszcza się regularnie między jądrem a cytoplazmą.

Naukowcy zbadali również typy związanego z AGO1 mikroRNA. Odkryli, że AGO1 nie wycisza ekspresji genów w jądrze, lecz już na poziomie cytoplazmy.

Wyniki te zwiększają naszą wiedzę na temat wyciszania RNA u roślin. Uzyskana podczas realizacji projektu wiedza dotycząca procedur frakcjonowania komórek, analiz RNA na dużą skalę oraz biologii AGO u Arabidopsis zwiększy europejską pulę wiedzy eksperckiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

AGO1, jądro, komórki roślinne, sRNA, ekspresja genetyczna, NUAGO1
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę