Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molekularne determinanty zaburzeń metabolizmu neuronów

Europejscy naukowcy badali związek między genami antygenu czerniaka (MAGE) a zaburzeniami metabolicznymi neuronów.
Molekularne determinanty zaburzeń metabolizmu neuronów
Geny MAGE wzięto pod uwagę w związku z ich rolą w chorobach człowieka, głównie nowotworzeniu i zaburzeniach neurorozwojowych. Dwa białka z nadrodziny MAGE, nekdyna i MAGEL2, powodują zespół Pradera-Williego. To schorzenie genetyczne objawia się zaburzeniami funkcji poznawczych, psychozami i nieprawidłowościami metabolicznymi, takimi jak hiperfagia, zwiększona ilość tkanki tłuszczowej oraz otyłość.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu MITONEUROMAGE (The role of MAGE proteins in mitochondria: Novel insights for the regulation of neuronal function) zamierzali określić dokładną funkcję nekdyny i MAGEL2 w metabolizmie neuronów. Biorąc pod uwagę dużą liczbę białek MAGE u ssaków, jako model wykorzystano nicienia Caenorhabditis elegans, który zawiera tylko jedno takie białko.

Wyniki projektu sugerują, że MAGE-1 ulega ekspresji w neuronach i znajduje się głównie w mitochondriach. Naukowcy zaobserwowali, że utrata MAGE-1 prowadzi do fragmentacji mitochondriów, indukcji autofagii oraz gromadzenia tkanki tłuszczowej.

Mechanistyczne spojrzenie na funkcje MAGE-1 pokazało, że reguluje ono aktywność głównego regulatora biogenezy mitochondriów SKN-1. Na poziomie organizmu niedobór MAGE-1 skutkuje zwiększoną odpornością na stres oksydacyjny. Odkrycia te zweryfikowano również na neuronach ssaków. Naukowcy wykazali, że ortolog nekdyny u ssaków oddziałuje ze specyficznymi elementami łańcucha transportu elektronów.

Reasumując, odkrycia uczestników projektu MITONEUROMAGE wskazują na ewolucyjny konserwatyzm funkcji nekdyny w regulacji utrzymania i autofagii mitochondriów. Jako że te dwa procesy są niezbędne do zachowania ogólnej homeostazy neuronów, znajomość roli nekdyny umożliwia nowatorskie spojrzenie na problematykę patologii neuronów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zaburzenia metabolizmu, MAGE, neurony, nekdyna, MITONEUROMAGE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę