Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MEDPOL — Wynik w skrócie

Project ID: 628043
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Rola cukrów w układzie odpornościowym

Polisacharydy należą do najpowszechniej występujących makromolekuł. Europejscy naukowcy badali ich rolę w modulowaniu odpowiedzi odpornościowych.
Rola cukrów w układzie odpornościowym
Rośnie zainteresowanie wykorzystaniem produktów polisacharydowych jako leków przeciwnowotworowych, szczepionek węglowodanowych i suplementów diety. Dokładne mechanizmy ich działania pozostają jednak nieznane. Zyskanie wiedzy na ten temat jest zatem niezbędne, aby móc wykorzystać immunomodulacyjne właściwości polisacharydów do poprawy zdrowia ludzi.

W tym celu naukowcy z finansowanego przez UE projektu MEDPOL (Molecular dissection of immunomodulatory function of polysaccharides) badali hipotezę o wiązaniu polisacharydów z białkami wiążącymi glikany (GBP), które ulegają ekspresji na powierzchni komórek immunologicznych. Jak dotąd stworzono bazujący na komórkach test do badań przesiewowych oddziaływania z GBP kilku polisacharydów występujących w żywności i mikroorganizmach.

Wyniki wskazały na dwa obiecujące związki polisacharydowe: występujący w żywności polisacharyd A (FPA) oraz lipopolisacharyd występujący w ludzkich komensalnych bakteriach Hafnia alvei. Oba polisacharydy aktywują komórki dendrytyczne poprzez wiązanie z dendrytyczną lektyną 2 (dektyną 2). Dektyna 2 jest pojedynczą lektyną transbłonową ulegającą ekspresji w różnych komórkach mieloidalnych u ludzi i myszy.

Badania nad komórkami dendrytycznymi pozbawionymi dektyny 2 podkreśliły rolę tego receptora w uzyskiwaniu właściwości immunomodulacyjnych przez polisacharyd FPA. Dalszy mechanistyczny wgląd w oddziaływanie między FPA a dektyną 2 wskazał na udział domeny dektyny 2 odpowiedzialnej za rozpoznanie węglowodanów.

Reasumując, wyniki projektu MEDPOL dowodzą, że polisacharydy aktywujące dektynę 2 mogą wzmóc funkcje immunologiczne, co byłoby korzystne w zwalczaniu infekcji i nowotworów. Odkrycie, że polisacharydy stanowią miejsce kontaktu w oddziaływaniach mikroorganizmów z komórkami immunologicznymi gospodarza, zwiększa naszą wiedzę o interakcjach mikroflora-gospodarz i sugeruje, że FPA może służyć jako prebiotyk immunomodulacyjny.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Układ odpornościowy, polisacharyd, immunomodulacyjny, MEDPOL, komórki dendrytyczne, dektyna 2
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę