Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ emocji na zdolności poznawcze

Przeprowadzono szereg doświadczeń dotyczących mechanizmów neurobiologicznych wpływu emocji związanych z danym bodźcem na percepcję i zapamiętywanie u człowieka.
Wpływ emocji na zdolności poznawcze
Wyjaśnienie wpływu emocji na zdolności poznawcze u człowieka pozwoli jednocześnie lepiej zrozumieć choroby psychiczne. EMOTIONCOG (Exploring the effects of emotion on human cognition) był finansowanym przez UE projektem, który przyczynił się do wielu odkryć i pozwolił lepiej opisać badane zjawiska.

Wyniki projektu dotyczące właściwości ciała migdałowatego, ośrodka w mózgu, który odpowiada za przetwarzani emocji, wskazują, że wyewoluował on w celu szybkiego wykrywania zagrożeń. Podczas badań prowadzono wewnątrzczaszkową rejestrację danych elektrofizjologicznych od pacjentów z padaczką. Wykazano, że szybkie odpowiedzi ciała migdałowatego są ograniczone do elementów wywołujących lęk i występujących z małą częstością w danej przestrzeni.

Ten szlak może też stanowić ważny element neuronowy modeli nieświadomego przetwarzania bodźców w zaburzeniach lękowych i uogólnienia odpowiedzi lękowych. Takie odpowiedzi nie podlegają obserwacji metodą magnetoencefalografii, która jest nieinwazyjną techniką rejestracji danych elektrofizjologicznych stosowaną u zdrowych ochotników. Ponadto, jako że ciało migdałowate jest strukturą znajdującą się głęboko w mózgu, potwierdzono, że jego odpowiedzi nie da się rejestrować z poziomu skóry głowy.

Poprawa procesów pamięciowych w przypadku bodźców zabarwionych emocjonalnie jest uzależniona od układu adrenergicznego w mózgu. Dzięki projektowi EMOTIONCOG odkryto, że układ ten poprawia też zapamiętywanie bodźców wymagających odpowiedzi motorycznej. Powyższa obserwacja może znacząco przyczynić się do opracowania metod usprawniania uczenia się u osób zdrowych i cierpiących na zaburzenia pamięci.

Wyniki będą użyteczne dla odbiorców ogólnych oraz pracowników służby zdrowia, ponieważ mają bezpośrednie przełożenie na zrozumienie chorób człowieka i opracowanie przyszłych terapii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Emocja, poznanie, percepcja, pamięć, EMOTIONCOG, ciało migdałowate, lęk
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę