Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GOTH-NAR-HAITIAN-REV — Wynik w skrócie

Project ID: 629486
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Rewolucja haitańska z transatlantyckiego punktu widzenia

W ramach pewnego interdyscyplinarnego badania analizowano gotyckie narracje rewolucji haitańskiej jako skuteczny chwyt retoryczno-polityczny.
Rewolucja haitańska z transatlantyckiego punktu widzenia
Rewolucja haitańska uważana jest za pierwszą i jedyną zwieńczoną sukcesem rewoltę niewolników oraz jedną z pierwszych rewolucji antykolonialnych we współczesnej historii. Finansowany ze środków UE projekt GOTH-NAR-HAITIAN-REV (Transatlantic Politics of Horror and Terror in Gothic Narratives of the Haitian Revolution, 1791-2011) umożliwił zbadanie tego wydarzenia z perspektywy europejskiej.

Naukowcy różnych dyscyplin połączyli siły, aby stworzyć model do przeprowadzenia tego badania. Założono Institute for Black Atlantic Research (IBAR). Umożliwił on badanie kontekstów czarnej ludności państw Atlantyku oraz uzyskanie wsparcia w zakresie szkolenia i opieki mentorskiej. Podczas sesji szkoleniowych analizowano brytyjskie karykatury z końca XVIII i początku XIX wieku.

Wyniki badania przedstawiono na kilku międzynarodowych konferencjach oraz na sympozjum i na stronie internetowej IBAR. Omawiane prace i ich wyniki pomogą w podniesieniu konkurencyjności europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w dziedzinie badań transatlantyckich i badań nad nowożytną historią regionu transatlantyckiego. Poszerzono też europejską wiedzę na temat rewolucji haitańskiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rewolucja haitańska, transatlantyckie, gotyckie narracje, Institute for Black Atlantic Research
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę