Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poznajemy tajniki zaangażowania

Szczegółowe badanie poczucia zaangażowania może pomóc nam zrozumieć, co łączy ludzi działających na rzecz wspólnego celu. Może też przyczynić się do stworzenia robotów, które będą bardziej efektywnie współpracować z ludźmi.
Poznajemy tajniki zaangażowania
Zaangażowanie się we wspólne działanie wydaje się być nierozerwalnie związane z naszymi emocjami oraz z naszą interakcją z innymi ludźmi. Zrozumienie szczegółowych aspektów zaangażowania jako pojęcia może pomóc na przykład w budowaniu poczucia wspólnoty, dążeniu do szlachetnego celu czy unikaniu konfliktów. Celem finansowanego ze środków UE projektu SENSE OF COMMITMENT (The Sense of Commitment: a minimal analogue of commitment for joint action) było przygotowanie modelu teoretycznego umożliwiającego badanie zaangażowania oraz opracowanie eksperymentów służących do testowania przewidywań uzyskanych przy pomocy tego modelu.

Aby tego dokonać, zespół wyszczególnił czynniki sytuacyjne zmieniające zaangażowanie oraz zbadał modelowanie związanych z tym mechanizmów poznawczych i emocjonalnych. Przeprowadzono analizę filozoficzną mającą na celu przedstawienie teorii dotyczących poczucia zaangażowania, łącząc jej wyniki z powiązanymi badaniami prowadzonymi w ramach uzupełniających dyscyplin, takich jak ekonomia behawioralna i psychologia rozwojowa.

Inne ważne zadanie polegało na zastosowaniu modelu teoretycznego do interakcji człowiek-robot w celu ułatwienia projektowania robotów zdolnych do uczestnictwa we wspólnych działaniach realizowanych z ludźmi. Te ciekawe badania doprowadziły do nawiązania współpracy z uczonymi zajmującymi się robotyką, dzięki czemu zaplanowano przeprowadzenie nowych eksperymentów dotyczących interakcji człowiek-robot w ramach przyszłego projektu.

Dalsze prace polegały na stworzeniu paradygmatów eksperymentalnych, umożliwiających testowanie poczucia zaangażowania pod względem odporności na rozproszenie uwagi oraz trudności w uczestnictwie we wspólnym działaniu lub odczuwania pokusy utraty zaangażowania. Badanie to ujawniło, że kluczowym czynnikiem zwiększającym poczucie zaangażowania jest koordynacja.

Dzięki zbadaniu zaangażowania we wspólne działania zespół poszerzył wiedzę na temat zjawisk społecznych u ludzi. Jednocześnie zaplanowano realizację kolejnych projektów wspólnie z psychologami rozwojowymi, opartych na omawianych pracach teoretycznych.

Wyniki tych badań opublikowano już w kilku artykułach, a kolejne projekty powinny dostarczyć dalszych cennych ustaleń. Badania przeprowadzone w ramach inicjatywy SENSE OF COMMITMENT z pewnością przyczynią się do lepszego poznania zaangażowania, pomagając w rozwijaniu współpracy i interakcji nie tylko między ludźmi, ale także między ludźmi i robotami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zaangażowanie, roboty, wspólne działanie, ekonomia behawioralna, psychologia rozwojowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę