Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FINDING OWN WORDS — Wynik w skrócie

Project ID: 626376
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Finlandia
Dziedzina: Społeczeństwo

W kierunku nieautorytarnej edukacji na Węgrzech

W ramach projektu stypendialnego realizowanego pod auspicjami programu Marie Curie podjęto zagadnienie szkolnych praktyk w zakresie interakcji z punktu widzenia praktyk i ideologii językoznawczych. Współkonstruowanie sprawczości, przynależności i własności badano we współpracy z członkami społeczności szkolnych, kładąc szczególny nacisk na środowisko uczenia.
W kierunku nieautorytarnej edukacji na Węgrzech
Na Węgrzech większość nauczycieli stosuje autorytarne praktyki podczas interakcji w salach lekcyjnych. Oznacza to, że zamiast działać jako niezależne podmioty uczniowie często cytują podręcznikowe definicje i słowa nauczycieli. Funkcjonujące od niedawna węgierskie polityki edukacyjne doprowadziły ponadto do dalszego ograniczenia możliwości niezależnej pracy nauczycieli. Ta norma zależności znajduje zwykle także odzwierciedlenie w narracjach uczniów, nauczycieli i rodziców.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu stypendialnego Marie Curie FINDING OWN WORDS (In the search of non-authoritative education in Hungary. Metadiscourses, identities and strategies in students' and teachers' interactive practices in standard and alternative settings) zastosowano podejście koncentrujące się na interakcji, aby zbadać te zjawiska oraz określić różnice dotyczące praktyk interakcji i opracować środowiska edukacyjne w szkołach państwowych i alternatywnych instytucjach.

Podczas prac terenowych na Węgrzech zgromadzono dane dotyczące języka i ideologii edukacyjnych w lokalnych szkołach. Wyniki tych prac omówiono w kontekście fińskich praktyk szkolnych i fińskich badań edukacyjnych. Uczeni ustalili między innymi, że indywidualizacja przestrzeni edukacyjnej i rekreacyjnej w szkołach sprzyja podnoszeniu poczucia sprawczości i własności uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu opracowano kilka metod badań terenowych umożliwiających poznawanie perspektyw "emic" członków społeczności szkolnych. Na przykład, technika przewodnika turystycznego polegała na organizacji prowadzonych przez pełniących rolę przewodników uczniów, nauczycieli i rodziców wycieczek po szkołach, co sprzyja omówieniu różnorodnych poglądów na praktyki szkolne. Refleksje takie ułatwiają przeprojektowywanie środowisk szkolnych w celu wspierania uczenia się i integracji społecznej.

Wyniki tych prac opublikowano w pięciu artykułach naukowych, a kolejny, szósty artykuł znajduje się w przygotowaniu. W dyskusji nad wynikami badań pomogły również wpisy na blogach, filmy wideo, artykuły konferencyjne i warsztaty. Dzięki wspólnym działaniom prowadzonym w ramach projektu powstało specjalne wydanie Linguistics and Education, którego współwydawcą był jeden z uczestniczących w nim stypendystów programu Marie Curie.

Omawiana inicjatywa przyczynia się do udoskonalenia węgierskich praktyk edukacyjnych oraz rozwoju badań nad interakcją instytucjonalną w różnych środowiskach zbudowanych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauczanie, uczenie, Węgry, sprawczość, nieautorytarne praktyki, FINDING OWN WORDS, edukacja, ideologie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę