Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MARENCLOSURES — Wynik w skrócie

Project ID: 326795
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Napięcia związane z rybołówstwem na Morzu Południowochińskim

Naukowcy z UE zbadali konflikty wokół zasobów morskich na Morzu Południowochińskim. Konflikty te mają silny wpływ na społeczności na kluczowych terenach strategicznych, choć nowe inicjatywy rządowe wspierają korzystną ekonomicznie integrację opartą na handlu.
Napięcia związane z rybołówstwem na Morzu Południowochińskim
Morze Południowochińskie jest regionem sporu terytorialnego między Chinami, Wietnamem i innymi państwami azjatyckimi. Terytorialne nieporozumienia wywołują dalsze konflikty dotyczące zasobów morskich, w tym łowisk.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MARENCLOSURES (Maritime enclosures. Fishing communities facing the effects of the South China Sea dispute) przeanalizowano skutki takich konfliktów z perspektywy lokalnej.

Zespół zidentyfikował kluczowe chińskie i wietnamskie tereny strategiczne na Morzu Południowochińskim. Uczeni ustalili, że spory mają istotny wpływ na społeczności żyjące na tych terenach. Państwa organizują tam złożone z rybaków zbrojne oddziały morskie i kontrolują działalność połowową.

Naukowcy opracowali innowacyjną metodologię, wykorzystującą między innymi triangulację danych historycznych i materiałów z prac terenowych prowadzonych na poziomie mikro. Uzupełnieniem nowych metod były etnograficzne badania terenowe, dzięki czemu przeanalizowano, w jaki sposób omawiane społeczności roszczą sobie prawa do łowisk.

Wyniki badania wskazują, że morze jest źródłem konfliktów, ale jednocześnie także szans. Nowe inicjatywy prawne ze strony Chin i Wietnamu wydają się wspierać integrację poprzez handel morski. Handel taki, choć trudny do regulowania, stanowi ważne źródło dochodu dla rybaków i powiązanych podmiotów zaangażowanych w transgraniczną wymianę handlową.

W kilku opublikowanych w ramach projektu artykułach podkreślono wpływ konfliktów na poziomie państwowym na łowiska. Zespół zwrócił szczególną uwagę na degradację środowiska i grodzenie wspólnych łowisk. Grodzenie takie odbiera głos lokalnym rybakom i utrudnia im walkę o własne interesy. Ustalono również, że rybacy nie zawsze są ofiarami, ale czasami także prowodyrami konfliktów.

W innych opublikowanych artykułach omówiono różne poziomy konfliktu między społecznościami rybackimi na tle religijnym. Przynależność wyznaniowa może, ale nie musi mieć charakteru wykluczającego. W jednym z artykułów opisano historyczne, kulturowe i etniczne powiązania na obszarze Morza Południowochińskiego.

Projekt MARENCLOSURES umożliwił zbadanie części przyczyn i skutków konfliktów na badanym obszarze. Prace te mogą przyczynić się do dokładniejszego zrozumienia także innych podobnych sporów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Morze Południowochińskie, rybołówstwo, zasoby morskie, MARENCLOSURES, grodzenie obszarów morskich
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę