Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania cyfrowe zmieniają dotychczasowe narracje na temat historii irlandzkiego teatru

W ramach pewnego unijnego projektu badawczego powstały nowe metody wizualizacji przeznaczone do badań humanistycznych i badań z dziedziny konserwacji sztuki prowadzonych na Trinity College w Dublinie. Inicjatywa pomogła także w integracji Trinity College jako środowiska badawczego w ramach międzynarodowej sieci uczonych i specjalistów zajmujących się cyfrowym dziedzictwem kulturowym.
Badania cyfrowe zmieniają dotychczasowe narracje na temat historii irlandzkiego teatru
W projekcie LAPITH (Locating and performing Irish theatre histories) przeanalizowano metody historiograficzne badające rozwój teatru w dwudziestowiecznym Dublinie oraz historyczne rozumienie tego zjawiska. Celem prac było stworzenie zintegrowanej metodologii łączącej modelowanie komputerowe, świat wirtualny, filmowe zapisy występów i relacje ustne. Cyfrowe badania nad architekturą teatru powinny przyczynić się do dalszego urozmaicenia badań nad historią teatru irlandzkiego początków XX wieku.

Badania skupiły się na historii architektonicznej i społecznej trzech dublińskich teatrów: Abbey Theatre (1904-1951), Queen's Theatre (1951-1969) i Theatre Royal (1935-1962). Celem było nowatorskie spojrzenie na historię teatru irlandzkiego od strony krytycznej (poprzez zakwestionowanie dominacji Abbey Theatre w relacjach na temat historii irlandzkiego teatru początków XX w.), historiograficznej (poprzez uwypuklenie znaczenia architektury teatru) oraz metodologicznej (poprzez nowatorskie połączenie badań archiwalnych, cyfrowego modelowania architektury, kinematografii i relacji ustnych).

Efektem tych prac są nowe odkrycia dokonane w archiwach, w tym niepublikowanej wcześniej kolekcji fotolitografii starego Abbey Theatre, nieznanych wcześniej planów architektonicznych Queen's Theatre oraz oryginalnych rzutów Theatre Royal. Znaleziono też rzeźby Laurence'a Campbell'a wykonane dla Theatre Royal i dokonano rejestracji ich obrazu w trzech wymiarach.

Przygotowano trójwymiarowe modele cyfrowe trzech badanych teatrów. We współpracy z pewnym małym irlandzkim przedsiębiorstwem modele zostaną wprowadzone do środowiska czasu rzeczywistego, dzięki czemu będzie je można wyświetlać na ekranie komputera lub przy pomocy hełmów wideo 3D.

Do innych osiągnięć należy wprowadzenie teorii i praktyki dziedzictwa wirtualnego do programów studiów magisterskich na Trinity College w Dublinie, współpraca badawcza z dr. Luizem Fernando Ramosem z Uniwersytetu w Saõ Paolo oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu sieci Virtual Heritage Network: Ireland.

Projekt LAPITH umożliwił wykorzystanie wiedzy metodologicznej w modelowaniu 3D i świecie wirtualnym w badaniach z dziedziny sztuk pięknych i nauk humanistycznych. Owocem inicjatywy są nowe podejścia do badań historycznych, a także do badania dominujących narracji dotyczących historii teatru irlandzkiego oraz cyfrowych publikacji naukowych. Zaproszenia na ważne wykłady i sesje plenarne są potwierdzeniem zainteresowania zarówno specjalistów, jak i szerszego środowiska naukowego nowymi metodami i podejściami badawczymi.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Badania cyfrowe, teatr irlandzki, historia teatru, LAPITH, historiograficzne, dziedzictwo wirtualne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę