Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy model wyjaśniający różnice dotyczące rozumienia słów w różnych językach

W ramach pewnego unijnego projektu opracowano uniwersalną "koneksjonistyczną" architekturę i modele wyjaśniające główne różnice między językiem angielskim, hebrajskim i hiszpańskim. Uzupełnieniem prac były badania obliczeniowe oraz badania behawioralne i pilotażowe analizy EEG/ERP.
Nowy model wyjaśniający różnice dotyczące rozumienia słów w różnych językach
W ramach projektu UNIVERSAL (A universal model of word comprehension) naukowcy przeanalizowali różnice między kilkoma językami, dotyczące wzrokowego i słuchowego rozpoznawania wyrazów. Uczeni przyjrzeli się też, w jaki sposób reprezentacje te znajdują odzwierciedlenie w znaczeniu słów.

Badanie wykazało, że różne opublikowane modele i teorie nie są w istocie teoriami języka w ogóle, ale języka angielskiego w szczególności. Ujawniono ważne aspekty systemów wzrokowego i słuchowego rozpoznawania słów, które są elastyczne i zdolne do adaptacji do określonych ograniczeń nakładanych przez poszczególne języki.

Badanie pokazało, że stopień przepływu informacji między słuchowymi i wzrokowymi reprezentacjami świata uzależniony jest od powiązań między sposobem wymawiania oraz zapisu wyrazów w poszczególnych językach. Uczestnicy projektu UNIVERSAL zbadali ten aspekt w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Badania te połączono też z szerszymi badaniami z dziedziny statystycznego uczenia się regularności w czasie i przestrzeni. Prace te pokazały, że różnice między wzrokowym i słuchowym przetwarzaniem wyrazów mogą w rzeczywistości nie wynikać z przetwarzania języka per se, ale z ogólnych mechanizmów przetwarzania oddziałujących z ograniczeniami swoistymi dla modalności.

Projekt UNIVERSAL przyczynił się do połączenia badań języka i modeli obliczeniowych na poziomie behawioralnym, a także bardziej szczegółowym i mechanicznie jawnym z pomiarami neuronowych powiązań w przetwarzaniu języka.

Dlatego też opracowane w projekcie teorie i modele umożliwiają po raz pierwszy ujednolicone wyjaśnienie różnych aspektów przetwarzania języka. Mogą one zostać wykorzystane w przyszłych badaniach z różnych dziedzin, a także zostać rozszerzone na powiązane systemy, takie jak pamięć epizodyczna i semantyczna, modelowanie dwujęzyczności czy zaburzenia językowe.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Rozumienie słów, języki, różnice między językami, rozpoznawanie słów, przetwarzanie języka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę