Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bardziej zrównoważona metoda syntezy cząsteczek dwuarylowych

Synteza chemiczna jest podstawą produkcji leków, materiałów i wyrobów codziennego użytku. Naukowcy z UE odkryli bardziej wydajny i zrównoważony sposób syntezy grupy cząsteczek mających bardzo istotne znaczenie w wielu tych procesach.
Bardziej zrównoważona metoda syntezy cząsteczek dwuarylowych
Cząsteczki dwuarylowe, mające dwa pierścienie aromatyczne połączone jednym wiązaniem, są podstawowymi elementami budulcowymi w przemyśle chemicznym. Są one często stosowane w środkach farmaceutycznych, rolniczych i innych środkach chemicznych.

Aktualnie cząsteczki dwuarylowe są wytwarzane przy pomocy nieefektywnych metod, z wykorzystaniem drogich metali.

W ramach projektu CATCHCHEM (New catalytic C-H activation and decarboxylation chemistry), finansowanego ze środków UE, naukowcy opracowali nową, bardziej wydajną i zrównoważoną metodę syntezy cząsteczek dwuarylowych. Metoda ta jest bezmetalowa, co oznacza, że nie wykorzystuje metali do katalizy reakcji, a jej substancje wyjściowe nie zawierają metali.

W procesie stosowane są cząsteczki noszące nazwę sulfonamidów arylu, posiadające jeden pierścień benzenowy i wchodzące w reakcję z arynem, reaktywnym produktem pośrednim także posiadającym pierścień. Następnie cząsteczki ulegają reorganizacji, wyrzucając dwutlenek siarki i tworząc wiązanie węgiel-węgiel między dwoma pierścieniami benzenowymi.

Nowy proces działa lepiej na substratach, których reaktywność ograniczona jest przez wielkość ich cząsteczek — co jest problemem w przypadku reakcji katalizowanych przez metale.

Dzięki opracowaniu bezmetalowego procesu wytwarzania cząsteczek dwuarylowych uczestnicy projektu CATCHCHEM stworzyli nową ścieżkę ich syntezy. Pozwoli to usprawnić procesy chemiczne w sposób bardziej zrównoważony i wydajny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dwuarylowe, synteza chemiczna, CATCHCHEM, bezmetalowe, pierścień benzenowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę