Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MultyCaB — Wynik w skrócie

Project ID: 632458
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Przemysł, Transport

Zaawansowane narzędzia projektowe pomagają przeciwdziałać oblodzeniu elementów maszyn lotniczych

Technologia chroniąca przed nagromadzaniem się lodu na konstrukcji samolotu wymaga udoskonalenia. W ramach pewnej unijnej inicjatywy zoptymalizowano elektrotermiczne systemy przeciwoblodzeniowe, aby poprawić bezpieczeństwo samolotów i zmniejszyć zużycie paliwa.
Zaawansowane narzędzia projektowe pomagają przeciwdziałać oblodzeniu elementów maszyn lotniczych
Tradycyjnie do przeciwdziałania oblodzeniu podczas lotu wykorzystuje się gorące powietrze z silnika. Jest to jednak proces bardzo energochłonny. Elektryczny system przeciwoblodzeniowy (WIPS) to stosunkowo nowa metoda ochrony skrzydeł przed oblodzeniem, która nie wymaga używania powietrza z silnika.

W tym kontekście, celem finansowanej ze środków UE inicjatywy MULTYCAB (Power cable modelling for WIPS electromechanical chain) było opracowanie narzędzia do projektowania przewodów zasilania, przesyłających energię do samolotu.

Partnerzy projektu przeanalizowali i opracowali zaawansowane modele przewodów zasilania do zastosowań aeronautycznych, w tym w szczególności do termoelektrycznych systemów WIPS. Narzędzie to jest zoptymalizowane pod kątem przewodów elektrycznych i umożliwia szybsze projektowanie przewodów o lepszych parametrach niż dotychczasowe rozwiązania. Usprawnia też analizę modeli przewodów zasilania przeznaczonych do WIPS, minimalizując jednocześnie nakłady pracy związane z projektowaniem. W projektowaniu uwzględniane są nowe problemy dotyczące działania przewodów, wynikające z wysokiej częstotliwości pracy przełączanych przetworników elektronicznych.

Dokładniej mówiąc, zespół MULTYCAB opracował i przetestował ogólną metodologię dotyczącą modeli przewodów zasilania o dużej częstotliwości, opartą na badaniach analitycznych skupionych komórek modeli, pomiarach eksperymentalnych i charakterystyce oraz metodach dopasowania parametrów skupionych. Opracowano też ogólną strukturę modelu przewodów o wysokiej częstotliwości z parametrami skupionymi dla podstawowych dwóch i trzech nieekranowanych przewodników. W celu kontrolowania całej procedury naukowcy stworzyli dwa graficzne interfejsy użytkownika.

W ramach projektu MULTYCAB opracowano narzędzia, które pozwolą na bezpieczniejszą pracę systemów WIPS, a jednocześnie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa elektrycznego i zmniejszenia zakłóceń w przełączaniu o wysokiej częstotliwości w systemach zasilania. Projekt wpisuje się też w realizację założeń środowiskowych strategicznej agendy badawczej w dziedzinie aeronautyki w Europie oraz celów programu Czyste niebo dotyczących ograniczenia zużycia paliwa, emisji i hałasu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Elektrotermiczna ochrona przeciwoblodzeniowa, oblodzenie podczas lotu, system zapobiegający oblodzeniu skrzydeł, MULTYCAB, modelowanie przewodów zasilania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę