Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DDPDGENES — Wynik w skrócie

Project ID: 278871
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Szwecja
Dziedzina: Zdrowie

Choroba Parkinsona: wskazówki dotyczące jej powstawania

Choroba Parkinsona stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi na całym świecie. Badacze europejscy sprawdzają, czy choroba ta może mieć początek w genach rozwojowych.
Choroba Parkinsona: wskazówki dotyczące jej powstawania
Podczas rozwoju neurony uzyskują swoje charakterystyczne cechy dzięki działaniu określonych genów rozwojowych. Niektóre z tych genów kodują czynniki transkrypcyjne niezbędne do rozwoju neuronów dopaminergicznych w śródmózgowiu oraz istotne dla utrzymania układu nerwowego u osób dorosłych.

Jako że utrata neuronów dopaminergicznych jest przyczyną głównych objawów choroby Parkinsona, naukowcy z finansowanego przez UE projektu DDPDGENES (Identification of genes important for human midbrain dopamine neuron development and Parkinson’s disease) postawili hipotezę, zgodnie z którą w chorobie tej może dochodzić do rozregulowania ekspresji genów uczestniczących w ich rozwoju. Aby sprawdzić tę hipotezę, przeanalizowali oni geny neuronów dopaminergicznych w śródmózgowiu oraz szlaki, które były regulowane różnicowo w przebiegu choroby Parkinsona.

Co ciekawe, badacze zidentyfikowali pięć podtypów molekularnych neuronów dopaminergicznych, które rozwijają się z dwóch typów komórek zarodkowych u myszy i człowieka. Odkryto, że rozwój powierzchni brzusznej śródmózgowia jest bardzo zachowawczy i przebiega u obu tych gatunków tak samo, chociaż występują różnice w najważniejszych czynnikach transkrypcyjnych.

W innej części projektu naukowcy sprawdzali możliwość wykorzystania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych do hodowli neuronów dopaminergicznych w celu dokonywania przeszczepów i modelowania przebiegu choroby. Analizy molekularne uzyskanych neuronów ukazały znaczącą heterogeniczność, konieczne więc będzie dopracowanie protokołów różnicowania. Umożliwi to odkrycie przez naukowców roli selektywnych inhibitorów LSD1 i HDAC jako silnych modulatorów różnicowania neuronów dopaminergicznych in vitro. Dodatkowo opracowano narzędzia obliczeniowe do oceny składu i jakości neuronów dopaminergicznych wyhodowanych z komórek macierzystych. Oczekuje się, że znajdą one zastosowanie w zapewnianiu jakości podczas przyszłych badań klinicznych komórek do przeszczepu.

Podsumowując, osiągnięcia projektu DDPDGENES zwiększają naszą wiedzę o rozwoju śródmózgowia i tworzą podstawy do opracowania przyszłej terapii choroby Parkinsona, polegającej na przeszczepie neuronów dopaminergicznych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Choroba Parkinsona, geny rozwojowe, dopaminergiczny neuron śródmózgowia, DDPDGENES, LSD1, inhibitor HDAC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę