Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RENEWX — Wynik w skrócie

Project ID: 315262
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Przemysł, Energia

Użycie technologii wymienników ciepła w celu promowania energii odnawialnej w europejskich domach

Połączone potrzeby 200 milionów gospodarstw domowych, związane z ogrzewaniem mieszkań, składają się na 30% całkowitego europejskiego popytu na energię. W ramach inicjatywy UE przedstawiono nowe systemy pomp cieplnych, które są kluczem do znacznej redukcji skutków emisji dwutlenku węgla zarówno przez już istniejące, jak i nowo powstające budynki mieszkalne.
Użycie technologii wymienników ciepła w celu promowania energii odnawialnej w europejskich domach
Dzięki dofinansowaniu UE uczestnicy projektu RENEWX (Development and demonstration of compact, multi-source heat exchanger technologies for renewable energy applications) opracowali, a następnie zademonstrowali innowacyjną technologię wymiennika ciepła oraz metody produkcji, pozwalające na poszerzenie rynku dla wytwarzanych w Europie systemów powietrznych pomp ciepła. Takie rozwiązanie zwiększa wydajność wymiennika ciepła lub parownika, a także pozwala na zmniejszenie ich rozmiarów, podczas łączenia ich z drugorzędnymi lub trzeciorzędnymi źródłami energii.

Uczestnicy projektu opracowali proces, który podnosi współczynnik przejmowania ciepła o wartość nawet do 18%. Ich osiągnięciem było zmniejszenie zużycia energii o 7%–11% w stosunku do badanego systemu referencyjnego, który działał przy wykorzystaniu ciepła słonecznego, a o 15%–17% przy wykorzystaniu niskotemperaturowego ciepła odpadowego (20 stopni Celsjusza). Aby zespół projektu i jego członkowie mieli dostęp do informacji na temat konstrukcji wymiennika ciepła, utworzono w tym celu interaktywny portal internetowy.

Bardziej wydajne systemy powietrznych pomp ciepła z ulepszoną konstrukcją i połączone z alternatywnym źródłem energii powinny przyczynić się do większych zysków z inwestycji i skrócenia czasu zwrotu zainwestowanych środków. Zmniejszenie oddziaływania systemów powietrznych pomp ciepła na środowisko umożliwi również potencjalne zastosowanie ich w budynkach.

Dzięki projektowi RENEWX małe i średnie przedsiębiorstwa produkujące pompy ciepła, systemy kolektorów słonecznych, jak również te z branży projektowania i montażu skorzystają z alternatywnych konstrukcji i procesów produkcji, co pomoże im poszerzyć asortyment oferowanych produktów, a jednocześnie efektywnie konkurować z firmami na rynkach zagranicznych. Przyczyni się to także do realizacji ambitnych celów Europy dotyczących ograniczania emisji oraz zmniejszenia nadmiernej zależności jej obywateli od importowanej energii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologie wymienników ciepła, RENEWX, sposoby wykorzystania energii odnawialnej, systemy powietrznych pomp ciepła
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę