Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IMANILBCAT — Wynik w skrócie

Project ID: 303559
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael
Dziedzina: Zdrowie

Nowe metody pomiaru grubości komórek

Możliwość pomiaru grubości komórek i wizualizacji ich struktury biologicznej, organizacji i dynamiki otwiera nowe horyzonty dla zastosowań w biomedycynie. Pomogłoby to w określeniu właściwości komórek nowotworowych i ułatwiłoby diagnostykę różnych chorób.
Nowe metody pomiaru grubości komórek
Interferometria jest techniką badawczą stosowaną w wielu dziedzinach nauki. W biologii umożliwia pomiar komórek, przedziałów komórkowych lub makrocząsteczek bez potrzeby znakowania.

Naukowcy z zespołu finansowanego ze środków UE projektu IMANILBCAT (Interferometric microscopy and nanoscopy in live biological cells and tissues) zaproponowali wykorzystanie interferometrii optycznej w celu rejestracji struktury przestrzennej, czasowej i współczynnika odbicia komórki. Wyznaczone cele obejmowały zidentyfikowanie sygnatur mechanicznych komórek nowotworowych, przeprowadzenie diagnostyki choroby krwinek czerwonych i pomiar właściwości mechanicznych neuronów.

W pierwszym etapie badacze opracowali kompaktowy moduł interferometryczny, który umożliwiał przeprowadzenie wysoce dokładnej oceny optycznej profili grubości żywych komórek. Przy wykorzystaniu tej przenośnej techniki interferometrycznej badacze odkryli, że grubość optyczna komórek nowotworowych była bardziej zróżnicowana w porównaniu do zdrowych komórek. Podobnie profil grubości przerzutowych komórek nowotworowych wykazywał większe zróżnicowanie w stosunku do komórek nowotworu pierwotnego, co wskazuje, że takie podejście może być wykorzystywane do oceny stopnia zaawansowania raka.

Dodatkowo zastosowano mikroskopię interferometryczną na potrzeby monitorowania procesów dynamicznych, takich jak dostarczanie leku in vitro z wysoką rozdzielczością czasową i bardzo dużą szybkością. Aby umożliwić kliniczne zastosowanie tych metod, naukowcy wygenerowali nowe algorytmy, które umożliwiły przetwarzanie profili grubości optycznej w czasie rzeczywistym. Molekularną swoistość metody usprawniono dodatkowo poprzez znakowanie przy wykorzystaniu plazmonicznych nanocząsteczek, które były wzbudzane optycznie. Założeniem było wykorzystanie nanocząsteczek związanych z beta-amyloidem na potrzeby wykrywania degeneracji aktywności neuronalnej.

Ogólnie działania prowadzone w ramach projektu IMANILBCAT przyczyniły się do stworzenia platformy interferometrycznego nanowykrywania, umożliwiającej ilościową ocenę grubości komórek w próbkach żywych organizmów bez znakowania, skanowania lub interwencji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Grubość komórek, interferometria, rak, choroba krwinek czerwonych, IMANILBCAT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę