Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zwiększanie wydajności silników ciężarówek

Badacze europejscy opracowali nowe silniki do ciężarówek, wyróżniające się wysoką wydajnością i niskim poziomem emisji. Testy wykazały znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) w porównaniu z konstrukcjami spełniającymi normę EURO V.
Zwiększanie wydajności silników ciężarówek
Wydajny system transportu jest niezbędny dla gospodarki europejskiej. Sektor transportowy ma jednak znaczny udział w emisjach gazów cieplarnianych, toteż konieczne są nowe rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększać wydajność i chronić środowisko.

W ramach finansowanego przez UE projektu CORE (CO2 reduction for long distance transport) zajęto się rozwijaniem i testowaniem odpowiednich technologii. Partnerzy konsorcjum opracowali technologie pozwalające ograniczać emisje generowane przez układy napędowe pojazdów ciężarowych. Oczekuje się, że nowe rozwiązania pozwolą zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 15% w porównaniu z istniejącymi silnikami spełniającymi normę EURO V. Takie osiągi pozwoliłyby ograniczyć emisje do poziomu EURO VI.

Prace nad silnikami skoncentrowano na turbosprężarkach, układach zmiennego rozrządu, zmniejszaniu tarcia i metodach uzdatniania spalin w niskich temperaturach. Badacze przeanalizowali też potencjał wprowadzania napędów hybrydowych i używania gazu ziemnego jako paliwa.

Pomyślnie zaprojektowano, przystosowano i przetestowano wszystkie zaplanowane komponenty i strategie sterowania. Testy wykazały zwiększenie wydajności spalania. Dla silnika EURO VI stwierdzono zmniejszenie emisji CO2 o 13% w porównaniu z silnikiem EURO V.

Przeprowadzono symulacje czterech różnych koncepcji układów napędowych wskazujące na możliwość ograniczenia emisji CO2 o 11–18%.

Sukces projektu CORE wskazuje wykonalny kierunek redukowania emisji CO2 generowanych przez transport dalekobieżny. Będzie to oznaczać korzyści zarówno dla przedsiębiorstw europejskich, jak i dla środowiska.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Silniki do ciężarówek, EURO V, transport dalekobieżny, układy napędowe, emisje CO2
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę