Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRANSFOR — Wynik w skrócie

Project ID: 295232
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Estonia
Dziedzina: Społeczeństwo

Transformacja byłego ZSRR

Badacze zajęli się tematyką zależności między społeczeństwem obywatelskim, pomocą międzynarodową i strukturami państwowymi. Prace pozwoliły uzyskać wgląd w problematykę planowania, wprowadzania i stosowania metod konsolidacji państw poradzieckich w różnych kontekstach politycznych, gospodarczych i geopolitycznych w badanym regionie.
Transformacja byłego ZSRR
Ogromne zmiany zaistniałe w tym regionie po rozpadzie Związku Radzieckiego były już przedmiotem wielu badań. Dotychczas brakowało jednak szczegółowych analiz zależności między zmianami społecznymi i politycznymi a demokratyzacją w byłych republikach radzieckich.

W ramach finansowanego przez UE projektu TRANSFOR (Transition versus Transformation: comparing paths to democratic change in the former USSR using case study based evidence from civil society, international aid and domestic politics) zajęto się badaniem tego zagadnienia. Zebrano międzynarodowy i wielokulturowy zespół badaczy. Wspólnie zajęli się oni analizą przebiegu konsolidacji poradzieckiej w regionie.

Prace objęły koordynację badań, współpracę różnych organizacji i szkolenia. W ramach szkoleń partnerzy sieci mogli poznać różne kultury pracy i orientacje merytoryczne. Podczas warsztatów i konferencji omawiano wnioski i rozwijano dalszą współpracę. Upowszechnianie wyników miało postać wspólnych publikacji i działań kontynuacyjnych.

Prace projektu TRANSFOR umożliwiły badaczom specjalizację w analizowanej dziedzinie i przygotowanie drogi dla przyszłych badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Społeczeństwo obywatelskie, konsolidacja poradziecka, Związek Radziecki, polityka międzynarodowa, polityka krajowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę