Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe rozwiązania GNSS dla sektora transportu i służb ratunkowych

Finansowany ze środków UE zespół badaczy przygotował zestaw praktycznych rozwiązań i aplikacji, które wykorzystują funkcje precyzyjnego śledzenia i pozycjonowania systemów Galileo oraz EGNOS.
Nowe rozwiązania GNSS dla sektora transportu i służb ratunkowych
Globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) są wykorzystywane jako skonsolidowane rozwiązania technologiczne w zastosowaniach, w których wymagane jest precyzyjne określanie położenia, w tym do śledzenia poruszających się obiektów. Wkład Europy w tę globalną inicjatywę obejmuje europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS) oraz program Galileo. Zaawansowane funkcje pozycjonowania oraz ciągłość i integralność sygnałów zapewniane przez te programy mają bardzo duże znaczenie dla działalności służb zarządzających sytuacjami kryzysowymi i katastrofami oraz prowadzących działania poszukiwawcze i ratunkowe, a także dla usług opartych na pozycjonowaniu (LBS).

W celu ułatwienia stosowania europejskich aplikacji i usług opartych na systemie GNSS finansowany ze środków UE zespół projektu SPARTACUS rozwija istniejący program Galileo w zakresie rozwiązań do śledzenia i pozycjonowania przeznaczonych dla sektora transportu i służb bezpieczeństwa/ratunkowych. "SPARTACUS to modułowa platforma łączącą sieć jednostek śledzących z lokalną jednostką komunikacyjną w celu umożliwienia zdalnego wyświetlania danych zebranych w terenie i podejmowania decyzji na podstawie zgromadzonych informacji", wyjaśnia koordynator projektu, Clemente Fuggini. "Rozwiązania zaproponowane w ramach projektu eliminują potrzebę korzystania z tradycyjnych sieci naziemnych podatnych na awarie — zostają one zastąpione przez system nawigacyjny oparty na sygnale satelitarnym oraz technologie komunikacyjne, które mogą być stosowane w przypadku rzeczywistej katastrofy".

Jak zauważa Fuggini, jedną z kluczowych innowacji wprowadzonych przez zespół jest możliwość zapewnienia ulepszonych funkcji śledzenia i pozycjonowania w sytuacjach, w których konwencjonalne systemy nawigacyjne wykorzystujące sygnał satelitarny nie działają prawidłowo lub nie są wystarczająco wydajne, np. w pomieszczeniach i pośród wysokich budynków. "Osiągnięto to poprzez wykorzystanie modułowych, skalowalnych i przystosowanych do pracy z systemem Galileo rozwiązań opracowanych w ramach projektu SPARTACUS, które można skonfigurować tak, aby zapewniały konkretne, zorientowane na użytkownika usługi", podkreśla Fuggini.

Zestaw SPARTACUS

Jednostki śledzące SPARTACUS to małe urządzenia wykorzystujące sygnał satelitarny, które zostały zaadaptowane do użytku w konkretnych zastosowaniach, takich jak śledzenie zasobów i poruszających się obiektów (np. samochodów ciężarowych) przewożących niezbędne towary, takie jak artykuły pomocy humanitarnej w sytuacji kryzysowej. Jednostki, które są wyposażone we wbudowaną antenę satelitarną i zużywają bardzo mało energii, są zintegrowane z systemem nawigacji inercyjnej (INS) oferującym funkcję nawigacji obliczeniowej. Poziom dokładności można zwiększyć za pomocą specjalnie zaprojektowanych profili nawigacyjnych, które wykorzystują dane korekcyjne systemu EGNOS i systemów wspomagania satelitarnego (SBAS).

Aplikacje na smartfony opracowane w ramach projektu mają zapewniać różne funkcje w zależności od potrzeb użytkownika, w tym np. wsparcie logistyczne i zarządzanie flotą. Przykładowo aplikacja ASIGN gromadzi in-situ krytyczne dane dotyczące sytuacji kryzysowej (np. znakowane geograficznie dane dźwiękowe/multimedialne) i umożliwia ich szybki przesył do centrum koordynacji w siedzibie głównej i ponownie do służb w terenie. Aplikacja FLARE zapewnia z kolei służbom ratunkowym i ratownikom pracującym na zewnątrz i wewnątrz budynków funkcje precyzyjnego pozycjonowania, nawigacji i naprowadzania.

Działanie systemu SPARTACUS w praktyce

Jak system SPARTACUS sprawdza się w praktyce? Przykładowo w sektorze kolejowym spodziewane jest 30% zwiększenie wielkości przewozów towarowych do 2030 r. Aby sprostać temu wyzwaniu, Europa musi zwiększyć efektywność i niezawodność zarządzania flotą oraz operacji logistycznych.

"Sektor logistyczny poszukuje dokładnych i niezawodnych rozwiązań do śledzenia ładunków w całej Europie i poza nią, które usprawnią śledzenie i zwiększą niezawodność działania, zwłaszcza w przypadku śledzenia zasobów niebezpiecznych i wartościowych", mówi Fuggini. "Z tego powodu rośnie zainteresowanie wykorzystaniem technologii GNSS jako rozwiązania do zarządzania flotą i łańcuchem logistycznym".
Jedną z głównych przeszkód na drodze do pełnego wdrożenia technologii GNSS w zastosowaniach wymagających śledzenia ważnych i/lub niebezpiecznych towarów jest jednak troska o bezpieczeństwo w sytuacjach, w których zasięg sygnału GNSS może być ograniczony. "System SPARTACUS zapewnia funkcjonalność nawigacji obliczeniowej wspomagającą/zastępującą nawigację satelitarną, która została zaprojektowana tak, aby działała nawet w przypadku braku lub zaniku sygnału GNSS w sytuacji awaryjnej", wyjaśnia Fuggini.

Słowa kluczowe

SPARTACUS, Galileo, EGNOS, GNSS, aplikacje na smartfony, rozwiązania do śledzenia i pozycjonowania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę