Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanotechnologia w hipertermicznym leczeniu raka

Służba zdrowia to obszar, w którym nanotechnologia może przynieść rewolucyjne ulepszenia. W ramach tego projektu europejskiego zbadano nowe nanotechnologiczne strategie poprawy skuteczności hipertermicznego leczenia raka.
Nanotechnologia w hipertermicznym leczeniu raka
Zastosowania terapeutyczne nanocząstek metalicznych i magnetycznych już teraz są ważnym aspektem nanoterapii przeciwnowotworowej. Dzięki wzbudzeniu przez zdalne źródło energii, generują one ciepło, niszcząc komórki nowotworowe bez uszkadzania zdrowych tkanek.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu DUALNANOTHER (Dual cancer nanotherapies combining magnetic and plasmonic hyperthermia) badali mechanizmy hipertermicznych terapii przeciwnowotworowych, bazujących na aktywacji nanomateriałów umieszczonych w komórkach nowotworowych. Główny nacisk położono na zbadanie wpływu zamknięcia we wnętrzu komórki na możliwość generowania ciepła oraz na potencjalną synergię między magnetyczną a plazmoniczną hipertermią.

Umieszczenie nanomateriałów w kompartmencie endosomalnym skutkuje modyfikacją ich lokalnej organizacji i wyzwoleniem ciepła. Naukowcy odkryli, że warunki wewnątrzkomórkowe systematycznie zmniejszają wydajność grzania nanocząstek magnetycznych. Jednakże to samo otoczenie wewnątrzkomórkowe może zarówno zwiększać, jak i zmniejszać fototermalną wydajność nanocząstek plazmonicznych, w zależności od ich rozmiaru i wzbudzenia laserowego.

Wypadkową wydajność hipertermii magnetycznej i plazmonicznej zbadano w roztworze, w komórkowych modelach in vitro oraz w modelach guza in vivo. Jednoczesne zastosowanie naprzemiennego pola magnetycznego i prawie podczerwonego promieniowania laserowego w innowacyjnych platformach magnetyczno-plazmonicznych i w nanokostkach tlenku żelaza w celu efektywnego zwiększenia lokalnie dostarczanego ciepła przy bardzo niskich dawkach terapeutycznych.

Wyniki projektu DUALNANOTHER zwiększyły wiedzę na temat fizycznych mechanizmów działania terapii bazujących na nanocząstkach oraz ich skuteczność. Odkrycia te powinny utorować drogę nowym terapeutycznym narzędziom przeciwnowotworowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hipertermiczne leczenie raka, nanocząsteczki, DUALNANOTHER, magnetyczny, hipertermia, fototermia, magnetofotootermia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę