Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Metan wytwarzany na terenach podmokłych

Najnowsze badania wskazują na dwa procesy, które hamują produkcję metanu na mokradłach. Naukowcy odkryli mechanizmy ich działania.
Metan wytwarzany na terenach podmokłych
Na terenach podmokłych zgromadzone jest od 15% do 30% światowych zasobów węgla w glebie — w postaci rozpuszczonej materii organicznej (DOM) lub materii organicznej w formie cząstek stałych (POM). Wciąż jednak posiadamy niepełną wiedzę na temat produkcji metanu na tych podmokłych terenach, która ewidentnie związana jest z naturalną sekwestracją dwutlenku węgla.

Finansowana ze środków unijnych inicjatywa NOMSUPPRESSCH4 (Assessing suppression of methanogenesis in wetlands by electron accepting and polyphenolic moieties in natural organic matter) miała na celu ustalenie znaczenia dwóch procesów kontrolujących produkcję metanu. Badacze pracowali nad laboratoryjną inkubacją naturalnych próbek z mokradeł, aby przeprowadzić analizę tych dwóch procesów.

Podczas projektu NOMSUPPRESSCH4 zebrano materiał z bagien zasilanych deszczówką i wodami gruntowymi oraz mokradeł leżących na terenach Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Naukowcy przeprowadzili testy pod kątem składu chemicznego tych próbek i określili m.in. ich cechy odnośnie do poziomu pH i zdolności do przewodzenia prądu.

Zespół projektu próbował za pomocą technik chemii analitycznej ustalić rolę rozpuszczonej i stałej materii organicznej w chemii węgla występującego na mokradłach. Wspomnianą metodę wykorzystano w połączeniu z monitorowaniem powstawania dwutlenku węgla i metanu w próbkach z mokradeł.

Projekt NOMSUPPRESSCH4 przeprowadził omawiany eksperyment polegający na inkubacji próbek, aby sprawdzić, czy produkcja metanu jest tłumiona podczas powtarzalnych cykli procesów chemicznych zachodzących na terenach podmokłych. Po wielu tygodniach monitorowania naukowcy nie odkryli żadnych znaczących pod względem statystyki różnic w tempie produkcji dwutlenku węgla i metanu.

Wyniki te sugerują, że rola stałej i rozpuszczonej materii organicznej z torfowisk jako akceptorów elektronów w oddychaniu beztlenowym oraz fermentacji metanowej nie jest po prostu związana z ich zdolnością do odbioru elektronów.

Badania w warunkach laboratoryjnych będą kontynuowane w pracach terenowych. Przyczynią się do poprawy polityki związanej z gospodarką terenami podmokłymi i poszerzą naszą wiedzę na temat globalnych zmian klimatycznych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Produkcja metanu, tereny podmokłe, materia organiczna, NOMSUPPRESSCH4, dwutlenek węgla
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę