Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molekularna etiologia przerostu mięśnia sercowego

Naukowcy europejscy poznali molekularne mechanizmy przerostu miocytów Uzyskane przez nich wyniki stanowią bazę nowatorskich interwencji w środowisku klinicznym.
Molekularna etiologia przerostu mięśnia sercowego
Przerost mięśnia sercowego obejmuje powiększenie i pogrubienie ścian serca, co w początkowej fazie może być korzystne ponieważ oznacza bardziej wydajną pracę. Ostatecznie jednak może okazać się szkodliwe i wywołać kardiomiopatie, niewydolność serca i nagły zgon.

Rozrost hipertroficzny następuje w odpowiedzi na zdolność dojrzałych komórek mięśniowych serca do odpowiedzi na różnorodne bodźce mitogeniczne, które regulują cykl życia komórek. Ostatnie badania przyczyniły się do zidentyfikowania helikazy CHAMP jako głównego czynnika regulującego proliferację komórek mięśniowych serca o właściwościach antyhipertroficznych. Wykazano, że CHAMP zawiera zakonserwowany motyw ATP, który jest charakterystyczny dla superrodzin helikazy RNA i wchodzi w interakcje z inhibitorami cyklu życia komórki. Jednakże niewiele wiadomo na temat mechanizmu molekularnego wykorzystywanego przez helikazy RNA do regulowania translacji.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu CHAMP RNA HELICASE (Function, mechanism, and regulation of mammalian Mov10L1 RNA helicase) było rozszyfrowanie molekularnego mechanizmu CHAMP i jego związku struktura-funkcja. Naukowcy byli w szczególności zainteresowani specyficznymi i niespecyficznymi substratami RNA, które aktywują CHAMP do wywoływania funkcji remodelowania RNA.

W pracy badawczej wykorzystano najnowocześniejsze metody z zakresu biochemii i biofizyki molekularnej oraz skupiono się na regulacji genów niezbędnych dla rozwoju serca w okresie prenatalnym i postnatalnym. Dodatkowo naukowcy zbadali rolę CHAMP w metabolizmie RNA w komórce. Wyniki wskazują, że najprawdopodobniej regulował swoje docelowe RNA na poziomie translacji i degradacji.

Z perspektywy translacyjnej, wyniki sugerują, że CHAMP reguluje mRNA inhibitorów cyklu życia komórki w postnatalnej fazie rozwoju serca. Oprócz podstawowej wiedzy na temat mechanizmu regulującego przerost mięśnia sercowego, wyniki badań wskazują, że CHAMP mogłoby pełnić funkcję celu terapeutycznego przeciwko przerostowi mięśnia sercowego o znacznych implikacjach klinicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przerost mięśnia sercowego, miocyt, helikaza CHAMP, RNA, CHAMP RNA HELICASE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę