Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SWIPE — Wynik w skrócie

Project ID: 312826
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Portugalia
Dziedzina: Przemysł kosmiczny, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bezprzewodowe sieci ad hoc w kosmosie

Naukowcy korzystający z pomocy środków unijnych badali pewne ciekawe zastosowanie bezprzewodowych sieci ad hoc. Chodzi o stworzenie sieci bezprzewodowej z czujników umożliwiających badanie powierzchni odległej planety.
Bezprzewodowe sieci ad hoc w kosmosie
Z satelity krążącego po orbicie planety można by zrzucić setki, a nawet tysiące małych czujników, które razem tworzyłyby rozproszony instrument pozwalający na eksplorację i badanie jej powierzchni. Możliwość obserwacji atmosfery planety pomogłaby określić, czy w miejscu planowanego lądowania nie panują niebezpieczne warunki.

Celem finansowanego ze środków UE projektu SWIPE (Space wireless sensor networks for planetary exploration) było opracowanie takiego scenariusza eksploracji planet. Proponowaną misję oparto na adaptacyjnej technologii bezprzewodowej. Nowoczesna technologia znalazła już zastosowanie w ratownictwie na oddalonych terenach, na których łączność ze światem zewnętrznym jest ograniczona.

Czujniki opracowane i wyprodukowane w projekcie SWIPE są miniaturowymi stacjami meteorologicznymi, umożliwiającymi pomiar parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, osiadanie pyłu, promieniowanie i światło o różnych długościach fal. Każda ze stacji jest autonomicznie zasilana energią słoneczną oraz posiada funkcje przetwarzania danych i komunikacji sieciowej.

Część stacji SWIPE, wyposażonych w funkcje łączności satelitarnej, może komunikować się z satelitą krążącym po orbicie planety. Wspólnie tworzą one własną sieć ad hoc. W pierwszej kolejności przetwarzane i przesyłane do orbitera byłyby dane zebrane z grupy czterech czujników.

Pomiary warunków środowiskowych panujących na planecie mogą być przetwarzane przez stacje przy pomocy specjalnych algorytmów do fuzji danych. Następnie dane są przekazywane przez sieć oraz zestawiane i porządkowane, by zostać przesłane do orbitera, a potem na Ziemię.

Partnerzy SWIPE określili ten scenariusz misji na powierzchni Księżyca. Opracowali też w pełni sprawne węzły sieciowe wraz z czujnikami, aby ocenić trzy różne poziomy komunikacji: w obrębie bezprzewodowej sieci czujnikowej, między siecią czujnikową a satelitą oraz między satelitą a Ziemią.

Cały system został przetestowany w laboratorium oraz w analogu Ziemi w Svalbard (Norwegia) — specjalnie wybranym pod kątem scenariusza misji. Choć prace koncentrowały się na Mare Ingenii na przeciwnej stronie Księżyca, ich wyniki mogą zostać wykorzystane w innych misjach planetarnych, na przykład na Marsa.

W ramach projektu SWIPE hybrydowe technologie sieciowe opracowane z myślą o zastosowaniach naziemnych zostały z powodzeniem wykorzystane do rozwiązania problemów dotyczących eksploracji planetarnej. W porównaniu z samotnymi sondami planetarnymi, bezprzewodowe sieci czujnikowe umożliwiają tworzenie map większych powierzchni w dłuższych okresach czasu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kosmos, SWIPE, bezprzewodowe sieci czujnikowe, eksploracja planet, orbiter
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę