Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IMAGINE — Wynik w skrócie

Project ID: 326002
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Francja
Dziedzina: Przemysł

Nowe modele bardziej ekologicznych i ekonomicznych tras lotów

W ramach pewnego unijnego projektu realizowanego pod auspicjami programu Czyste niebo opracowano zestaw modeli ekonomicznych umożliwiających optymalizację działania linii lotniczych. Modele te mają zostać włączone do systemu Green Aircraft Trajectories under ATM Constraints (GATAC) w celu uzyskania optymalnych tras lotów, które byłyby zarówno przyjazne środowisku, jak i ekonomiczne.
Nowe modele bardziej ekologicznych i ekonomicznych tras lotów
Model GATAC powstał jako zintegrowany demonstrator technologiczny (ITD) w ramach inicjatywy Systems for Green Operations (SGO) będącej elementem wspólnej inicjatywy technologicznej Czyste niebo (JTI). GATAC umożliwia optymalizację tras lotów i misji z wykorzystaniem wielu kryteriów. Uczestnicy projektu IMAGINE (Integrated models of airlines for a green impact on the new economy) pracowali nad wymiarem operacyjnym i ekonomicznym wielokryterialnej optymalizacji torów lotów w systemie GATAC.

Prace prowadzone były zgodnie z dwoma głównymi założeniami. Pierwsze dotyczyło opracowania modeli ekonomicznych integracji w platformie optymalizacji tras GATAC. Drugie miało na celu zaprojektowanie, opracowanie i stworzenie modeli obejmujących bezpośrednie koszty operacyjne w odniesieniu do ograniczeń operacyjnych, podstawowych kosztów operacyjnych, kosztów środowiskowych, kosztów dotyczących załogi oraz kosztów dotyczących floty i harmonogramu.

W skład konsorcjum weszły dwa małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie z dziedziny lotnictwa, środowiska oraz opracowywania modeli kosztów i programów optymalizacyjnych stosowanych w różnych modelach linii lotniczych. Wspólnie opracowali oni cztery modele, w tym modele podstawowe oparte na rzeczywistym modelowaniu zasad biznesowych dotyczących, między innymi, paliwa, podatków środowiskowych i opłat nawigacyjnych. Modele statystyczne dotyczą bezpośrednich kosztów operacyjnych (konserwacja, posiadanie), modele analizy operacji są oparte na aparatach regułowych i liniowej optymalizacji programowania (załoga, flota itp.), a modele reakcji powierzchni bazują na eksperymentach.

Opracowane w ramach działania Mission and Trajectory Management, będącego elementem SGO ITD, rozwiązania IMAGINE mają istotne implikacje dla modeli projektowania, które można efektywnie wykorzystywać w pętli optymalizacyjnej. Prace te przyczyniają się też do rozbudowy optymalizacji pojedynczych tras pod względem kosztów dotyczących załogi i floty, zależnych od rotacji samolotów.

Nowatorstwo omawianych rozwiązań polega na umożliwieniu rozwiązywania problemów dotyczących całej floty w ramach jednego przebiegu optymalizacji oraz uwzględniania interakcji między lotami (np. pary członków załogi i wpływ na harmonogram). Modele przetestowano z użyciem prawdziwych danych z linii lotniczych dla różnych maszyn lotniczych — regionalnego samolotu z silnikiem turbośmigłowym, samolotu wąskokadłubowego oraz samolotu szerokokadłubowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Trasy lotu, Czyste niebo, linia lotnicza, GATAC, IMAGINE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę