Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

LAMB — Wynik w skrócie

Project ID: 626098
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie

Metabolizm lipidów w progresji czerniaka

Europejscy naukowcy badali intrygujące zależności pomiędzy lipidami a progresją czerniaka. Oczekuje się, że ta mechanistyczna wiedza pozwoli na zidentyfikowanie nowych celów w terapii przeciwnowotworowej.
Metabolizm lipidów w progresji czerniaka
Coraz więcej dowodów wskazuje na obecność subpopulacji komórek nowotworowych zdolnych do rozwoju nowotworów i wykazujących oporność na działanie środków leczniczych. Te nowotworowe komórki macierzyste przypominają ich zwykłe odpowiedniki pod względem aktywacji i zdolności samoodnawiania, a przy tym wykorzystują te same szlaki transdukcji.

Szlak sygnałowy Wnt/β-katenina odgrywa zasadniczą rolę w biologii czerniaka, ponieważ aktywuje komórki macierzyste melanocytów i wzmaga przerzuty. Uczestniczy on w ekspresji głównego regulatora linii komórek czerniaka (MITF), która odgrywa główną rolę w progresji czerniaka. Ponadto adipocyty są niezbędne do aktywacji komórek macierzystych mieszków włosowych i przenoszenia lipidów do komórek nowotworowych, zatem często występują w inwazji komórek nowotworowych.

Badacze pracujący nad finansowanym ze środków UE projektem LAMB (Lipid-mediated activation of b-catenin in melanoma biology) badali wpływ przyjmowania lipidów na sygnalizację β-kateniny oraz konsekwencje biologiczne dla progresji czerniaka. Odkryli, że fizjologiczne poziomy lipidów kontrolują sygnalizację Wnt, a także transkrypcyjną aktywację kluczowych genów i znaczników uczestniczących w przejściu mezenchymalnych komórek nabłonka związanym z inwazyjnością komórek nowotworowych. Co ciekawe, lipidy nie wpływają na ekspresję genów zaangażowanych w proliferację komórek czerniaka. Przeciwnie, wydaje się, że regulują one lipidowe markery metabolizmu pomiędzy inwazyjnymi a proliferacyjnymi liniami komórkowymi.

Wyniki projektu LAMB sugerują, że adipocyty mogą służyć jako egzogenne źródło lipidów, które sprawia, że komórki czerniaka stają się bardziej inwazyjne. Prace prowadzone w ramach projektu zapewniły podstawową wiedzę na temat wpływu sygnalizacji lipidowej na biologię nowotworów i potencjalne wyjaśnienie obserwowanego zwiększenia częstości występowania raka u osób otyłych. Z klinicznego punktu widzenia uzyskane informacje mogą oferować nowe możliwości terapii celowanych ukierunkowanych na zapobieganie przerzutom.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lipid, czerniak, nowotworowe komórki macierzyste, sygnalizacja Wnt/β-katenina, LAMB
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę