Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Niekodujące mutacje w rozwoju nowotworu

Europejscy naukowcy badali, w jaki sposób mutacje w niekodującej części genomu mogą prowadzić do rozwoju nowotworu. Wynikiem ich prac jest nowe spojrzenie na genetykę raka, które może mieć istotne implikacje kliniczne.
Niekodujące mutacje w rozwoju nowotworu
Obecnie panuje przekonanie, że większość rodzajów nowotworów wynika z mutacji w pewnych genach, które prowadzą do nieprawidłowej ekspresji lub tworzenia się nowych produktów. Ponieważ mniej niż 2% ludzkiego genomu stanowi część kodującą białka, jest bardzo prawdopodobne, że występują mutacje niekodujące, które mogą zakłócać miejsca wiązania czynników transkrypcyjnych lub funkcje niekodujących RNA. Ogólnie skutki mutacji w niekodujących regionach genomu nie są dobrze poznane. Obecnie nie istnieją żadne metody pozwalające na priorytetyzację somatycznych wariantów niekodujących w genomach nowotworowych.

Głównym założeniem finansowanego ze środków UE projektu NOCOSMIC (Prioritization of non-coding somatic mutations in cancer) było poznanie roli niekodujących mutacji w rozwoju nowotworu. W tym celu naukowcy opracowali metodę pozwalającą na analizę 50 par zasad sekwencji rozłożonych na całej długości ludzkiego genomu na potrzeby identyfikacji regionów często ulegających mutacji.

Zastosowanie tej metody do ponad 1300 genomów nowotworowych umożliwiło identyfikację zarówno regionów kodujących, jak i niekodujących, które są stałymi celami mutacji somatycznych w przypadku nowotworu. Oprócz nowych rekurencyjnie mutowanych regionów naukowcy odkryli mutacje przyczyniające się do rozwoju nowotworów w regionach o wysokim stopniu konserwacji ewolucyjnej.

Ogólnie wyniki badania NOCOSMIC podkreśliły znaczenie niekodujących rekurencyjnych mutacji w rozwoju nowotworu. Odkrycie to jest bardzo istotne dla badań nad rakiem, ponieważ wyjaśnia przyczyny nieprawidłowej ekspresji niekodującego RNA w komórkach nowotworowych i ilustruje znaczenie regionów regulacyjnych. W przyszłości naukowcy będą musieli opracować leki lub zabiegi, których celem będzie cały genom nowotworowy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Niekodujące mutacje, rak, genom, niekodujący RNA NOCOSMIC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę