Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmierzona odpowiedź na ból

Uczucie bólu ostrzega nas o zbliżającym się niebezpieczeństwa i uszkodzeniu ciała, ale zdolność modulacji bólu różni się u poszczególnych osób. Finansowany ze środków UE zespół naukowców badał bodźce sensoryczne i poziom odczuwania bólu, aby zrozumieć przyczyny różnic osobniczych w modulacji bólu.
Zmierzona odpowiedź na ból
Badanie MODULATORY CAPACITY (Modulatory capacity: Understanding individual differences in the relationship between sensory input and pain perception) rozpoczęto w celu opracowania nowych, opartych na czynności mózgu i zachowaniu metod pomiaru oraz określenia czynników odpowiadających za różnice w poziomie modulacji bólu u różnych osób. Ten cel realizowano w ramach trzech głównych projektów.

Dane zebrano przy wykorzystaniu statycznych i dynamicznych ilościowych badań sensorycznych, ankiet i metod pomiaru poznawczej i emocjonalnej modulacji bólu u 69 uczestników badania. Dodatkowo badacze zgromadzili dane uzyskane na podstawie skanów funkcjonalnych z badań obrazowania rezonansu magnetycznego przeprowadzanych w stanie spoczynku i podczas bólu na 40 z tych uczestników. Wyniki wykazały indywidualne różnice w odpowiedzi sensorycznej i emocjonalnej, a także połączenia pomiędzy zstępującymi obwodami modulatorowymi mózgu.

Naukowcy badali również wpływ płci i tożsamości płciowej na udział w badaniu, aby wykluczyć błąd raportowania lub selektywne pobieranie próbek. Jest to istotne, ponieważ wpływa na określanie uogólnienia odpowiedzi na ból w obrębie grup przydzielonych według płci i tożsamości płciowej. Dane pochodzące od 137 uczestników wykazały prawdopodobieństwo błędu wynikającego z różnic płci w badaniach odpowiedzi na ból.

W ramach trzeciego projektu naukowcy badali neuronowe odpowiedzi na ból u osób urodzonych z wrodzoną niewrażliwością na ból. Co ciekawe, ich neuronowa odpowiedź "matrycy bólu" była taka sama jak u osób zdrowych, co podkreśla konieczność znalezienia lepszych markerów neuroobrazowania bólu.

Wyniki badania zaprezentowano na wielu międzynarodowych spotkaniach, na forach publicznych oraz w środkach masowego przekazu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem są skryptów.

Badacze z zespołu projektu MODULATORY CAPACITY scharakteryzowali mechanizmy neuronowe uczestniczące w odpowiedzi na ból i badali rolę potencjalnych znaczników mózgowych i behawioralnych w modulacji bólu. Przyszłe wysiłki badawcze skupią się na klinicznych populacjach bólu w celu wykrycia i potwierdzenia nowych markerów o zastosowaniu klinicznym w zakresie emocjonalnej i poznawczej modulacji bólu. Zastosowania obejmują pomiar nasilenia i przewidywanie przewlekłego bólu po zabiegach medycznych, takich jak operacje chirurgiczne.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Odpowiedź na ból, bodźce sensoryczne, odczuwanie bólu, modulacja bólu, MODULATORY CAPACITY
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę